Đoàn công tác của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thăm và đánh giá cao “Mô hình Một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Đoàn công tác của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thăm và đánh giá cao “Mô hình Một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Đoàn công tác của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thăm và đánh giá cao “Mô hình Một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Đoàn công tác của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thăm và đánh giá cao “Mô hình Một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Đoàn công tác của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thăm và đánh giá cao “Mô hình Một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Đoàn công tác của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thăm và đánh giá cao “Mô hình Một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Đoàn công tác của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thăm và đánh giá cao “Mô hình Một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại bệnh viện Hùng Vương

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CƠ QUAN LIÊN HIỆP QUỐC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ

THĂM VÀ ĐÁNH GIÁ CAO “MÔ HÌNH MỘT CỬA HỖ TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

 

Ảnh 1: Đoàn công tác và bệnh viện Hùng Vương tham quan mô hình một cửa Bồ Công Anh

 

     Chiều 17/11/2023, đoàn công tác của Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cùng các đối tác của Cơ quan Liên hiệp quốc tại Việt Nam gồm: Bà Cherie Russell, Tham tán Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Thân Thị Thiên Hương, Chuyên gia giới, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; Bà Caroline T.Nyamayemome, Quyền Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam; Bà Lê Thị Lan Phương, Quản lý Chương trình chấm dứt bạo lực, UN Women tại Việt Nam; Bà Hoàng Thị Thái Hậu, Trợ lý chương trình, UN Women tại Việt Nam; Bà Hoàng Bích Thảo, Quản lý truyền thông, UN Women tại Việt Nam; Bà Lê Hổng Loan, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em, UNICEF; Bà Hà Thị Quỳnh Anh, Trưởng nhóm Giới và Quyền con người, UNFPA; Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Trợ lý Điều phối chương trình chung EVAWC; Bà  Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Hiệp Trí, Phó Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên viên giúp việc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố đã tới Bệnh viện Hùng Vương để tham quan và trao đổi 1 số vấn đề liên quan đến việc triển khai và vận hành “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại Bệnh viện Hùng Vương.

 

Ảnh 2: Ds.CKII Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc bệnh viện chào mừng bà Bà Caroline T.Nyamayemome, Quyền Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam

đến thăm bệnh viện Hùng Vương

 

Ảnh 3: Bà Lê Thị Lan Phương, Quản lý Chương trình chấm dứt bạo lực, UN Women tại Việt Nam giới thiệu thành viên đoàn và chương trình làm việc

 

     Tiếp đoàn, về phía Bệnh viện Hùng Vương có PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó Trưởng Hội đồng tư vấn “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Giám đốc bệnh viện, Trưởng Đơn vị Bồ Công Anh; DS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc bệnh viện; BS.CKII Phạm Quốc Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội, Tổ phó chuyên môn Hội đồng tư vấn “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Phó Trưởng Đơn vị Bồ Công Anh; Thạc sĩ Trần Hữu Nhân, Thư ký điều phối Hội đồng tư vấn “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Thư ký Đơn vị Bồ Công Anh cùng các nhân viên phòng Công tác xã hội kiêm nhiệm thành viên Đơn vị Bồ Công Anh.  

 

 

Ảnh 4, 5: PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc bệnh viện Hùng Vương, Trưởng Đơn vị Bồ Công Anh trao đổi về

“Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” đặt tại Bệnh viện Hùng Vương

 

     Sau khi PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết thay mặt Ban Giám đốc bệnh viện báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động chuyên môn của bệnh viện, quyết tâm của tập thể lãnh đạo bệnh viện và quá trình phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố, cơ quan UN Women và các đối tác để chuẩn bị và tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố cho ra mắt thí điểm “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” đặt tại Bệnh viện Hùng Vương, một nỗ lực của thành phố để thực hiện “Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố giai đoạn đến năm 2030”; đại diện phòng Công tác xã hội, BS.CKII Phạm Quốc Hùng đã báo cáo quá trình triển khai và tình hình hoạt động của Đơn vị Bồ Công Anh từ tháng 3/2023 đến nay. Quán triệt quan điểm lấy đối tượng làm trung tâm, “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” đặt tại Bệnh viện Hùng Vương được lấy tên gọi là Đơn vị Bồ Công Anh nhằm tránh mặc cảm và bảo mật cho đối tượng khi được tiếp nhận. Với mô hình khép kín, đối tượng là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới khi tới Bệnh viện Hùng Vương, sau khi được xử lý về chuyên môn sẽ được di chuyển tới phòng tư vấn của Đơn vị Bồ Công Anh. Tại đây, nhân viên tư vấn sẽ tiến hành ổn định tâm lý, khai thác sự kiện,…với sự giám sát gián tiếp của Hội đồng tư vấn gồm đại diện các cơ quan Tư pháp, Công an, Kiểm sát, Lao động-Thương binh và xã hội, Uỷ an nhân dân,… Ưu điểm nổi bật của mô hình là nạn nhân được đảm bảo riêng tư khi trao đổi về vấn đề của bản thân và các khúc mắc, nguyện vọng một lần trong khi các cơ quan có liên quan cũng đồng thời có thể ghi nhận được các thông tin cần thiếp để giải quyết theo lĩnh vực.

 

Ảnh 6: BS.CKII Phạm Quốc Hùng - Trưởng phòng Công tác xã hội, Phó Trưởng Đơn vị Bồ Công Anh

báo cáo quá trình triển khai và tình hình hoạt động của Đơn vị Bồ Công Anh từ tháng 3/2023 đến nay.

 

Ảnh 7: Đoàn tham quan đơn vị Bồ Công Anh - Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại bệnh viện Hùng Vương

 

     Thay mặt UN Women Việt Nam, Bà Caroline T.Nyamayemome đã đánh giá cao những kết quả bước đầu của mô hình hợp tác giữa UN Women và Thành phố Hồ Chí Minh về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thông qua hoạt động cụ thể của Đơn vị Bồ Công Anh tại Bệnh viện Hùng Vương. Bà Cherie Russell cũng thay mặt Đại sứ quán Úc tại Việt Nam bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ những khó khăn mà Bệnh viện Hùng Vương gặp phải khi triển khai thí điểm mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em lần đầu được tổ chức trong một cơ sở y tế tại Việt Nam. Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, đại diện Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện UNICEF, UNFPA, EVAWC cũng bày tỏ sự tán đồng và quan tâm tới tính nghiêm túc của Bệnh viện Hùng Vương khi tham gia tích cực vào nỗ lực vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Cơ quan Liện hiệp quốc triển khai tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết đã cám ơn sự giúp đỡ của UN Women cùng các đối tác của Cơ quan Liên hiệp quốc tại Việt Nam đối với vấn đề bình đẳng giới tại Viêt Nam nói chung và hoạt động của “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh” đặt tại Bệnh viện Hùng Vương nói riêng, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UN Women, UNICEF, UNFPA, EVAWC dành cho việc vận hành và phát triển của Đơn vị Bồ Công Anh trong thời gian tiếp theo.  

 

Ảnh 8: Đoàn tham quan đơn vị Bồ Công Anh - Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại bệnh viện Hùng Vương

 

Ảnh 9: Bà Sarah Hooper - Tổng Lãnh sự Úc tại Tp.HCM và PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bv Hùng Vương, Trưởng Đơn vị Bồ Công Anh

thực hiện nghi thức ra mắt logo đơn vị Bồ Công Anh tại bệnh viện Hùng Vương

 

Ảnh 10: Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm, kết thúc chuyến tham quan thành công tốt đẹp

Bài, ảnh: Quốc Hùng

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác