Đội nào sẽ là quán quân Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đội nào sẽ là quán quân Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đội nào sẽ là quán quân Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đội nào sẽ là quán quân Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đội nào sẽ là quán quân Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Đội nào sẽ là quán quân Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đội nào sẽ là quán quân Hội thi Bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023

 

Hãy cùng chờ đợi VÒNG CHUNG KẾT XẾP HẠNG sẽ diễn ra tại BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG vào ngày 24/10/2023

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác