Giới thiệu Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương

GIỚI THIỆU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ - BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

 

1. Quá trình phát triển:

- Được thành lập ngày 19/3/2007 theo quyết định số 16/QĐ-CTĐ Hội Chữ Thập đỏ Tp.Hồ Chí Minh với 442 hội viên ban đầu và BCH lâm thời gồm 7 thành viên. Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2008-2012 ngày 18/01/2008 đã bầu ra BCH nhiệm kỳ I (2008-2012) với 9 thành viên (697 hội viên); ngày 10/5/2011, Hội Chữ Thập đỏ Tp.Hồ Chí Minh có quyết định 41/QĐ-CTĐ cho phép kéo dài nhiệm kỳ I tới năm 2014;

- Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 13/8/2015 đã bầu ra BCH nhiệm kỳ II (2015-2020) với 9 thành viên (1.013 hội viên);

- Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 18/3/2022 đã bầu ra BCH nhiệm kỳ III (2021-2026) với 9 thành viên (1.423 hội viên).

2. Chức năng nhiệm vụ:

Là đầu mối tổ chức các hoạt động từ thiện tại bệnh viện như nuôi trẻ bỏ rơi, giúp người bệnh nghèo, cung cấp suất ăn miễn phí, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động ngoài cộng đồng như khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà đối tượng nghèo, xây nhà Tình thương, nhà Tình nghĩa, cầu nông thôn,… theo các nguyên tắc và tôn chỉ mục đích của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

3. Ban chấp hành các thời kỳ:

♦ Nhiệm kỳ Lâm thời (2007-2008)                    

01. Bs.CKI Phạm Văn Hùng - Chủ tịch

02. Bs Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch

03. Bs.CKI Trần Thiện Vĩnh Quân - Ủy viên

04. Bs Hoàng Thị Thanh Thảo - Ủy viên

05. Bs Lê Kim Bá Liêm - Ủy viên

06. Hs Ngô Xem - Ủy viên

07. Bà Ngô Thị Ngọc Dung - Ủy viên

♦ Nhiệm kỳ 2008 - 2014

01. Bs.CKI Phạm Quốc Hùng - Chủ tịch

02. PGs.Ts.Bs Vũ Thị Nhung - Phó Chủ tịch

03. Bà Ngô Thị Ngọc Dung - Thường trực

04. Bs.CKI Hoàng Thị Thanh Thảo - Ủy viên

05. Bs.CKII Lê Thị Lan Phương - Ủy viên

06. Bs.CKII Trần Thiện Vĩnh Quân - Ủy viên

07. CN Đặng Lê Dung Nghi - Ủy viên

08. Hs Hà Thị Mai - Ủy viên

09. Hs Trần Thị Mỹ Linh - Ủy viên

10. Ông Vũ Văn Hùng - Ủy viên

11. Bà Huỳnh Thị Liễu - Ủy viên

♦ Nhiệm kỳ 2015 - 2020

01. Bs.CKII Phạm Quốc Hùng - Chủ tịch

02. Ts.Bs Hoàng Thị Diễm Tuyết - Phó Chủ tịch

03. CN Đặng Lê Dung Nghi - Thường vụ

04. PGs.Ts.Bs Vũ Thị Nhung - Ủy viên

05. CN Võ Thị Ngọc Diệp - Ủy viên

06. Bs.CKII Hoàng Thị Thanh Thảo - Ủy viên

07. Bs.CKII Trần Thiện Vĩnh Quân - Ủy viên

08. Ông Vũ Văn Hùng - Ủy viên

09. Bà Huỳnh Thị Liễu - Ủy viên

♦ Nhiệm kỳ 2021 - 2026

01. Bs.CKII Phạm Quốc Hùng - Chủ tịch

02. Bs.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Chủ tịch

03. CN Đặng Lê Dung Nghi - Thường vụ

04. ThS Huỳnh Thế Cường - Ủy viên

05. Bs Nguyễn Hồng Khánh Duy - Ủy viên

06. ThS Võ Thị Ngọc Diệp - Ủy viên

07. Bs.CKII Vương Trọng Hiếu - Ủy viên

08. CN Nguyễn Phạm Trúc My - Ủy viên

09. PGs.Ts.Bs Vũ Thị Nhung - Ủy viên  

4. Thành tích đã đạt được:

- Là Đơn vị Xuất sắc liên tục từ năm 2008 đến 2022;

- Tập thể Hội đã được tặng thưởng:

+ Quyết định 2328/QĐ-CTN ngày 14/12/2021 của Chủ tịch Nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba do thành tích trong công tác từ thiện nhân đạo từ năm 2016 đến 2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

+ Quyết định số 2433/QĐ-TTg ngày 13/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

- Cờ thi đua:

+ Quyết định số 100 QĐ/KT.CTĐ ngày 31/12/2010 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh về tặng Cờ Xuất sắc năm 2010;

+ Quyết định số 106 QĐ/KT.CTĐ ngày 23/12/2011 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh về tặng Cờ Xuất sắc năm 2011;

+ Quyết định số 02 QĐ/KT.CTĐ ngày 03/01/2013 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh về tặng Cờ Xuất sắc giai đoạn 2010-2012;

+ Quyết định của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tặng Cờ thi đua đơn vị Xuất sắc 5 năm liên tục 2008-2012;

+ Quyết định số 10 QĐ/KT.CTĐ ngày 17/02/2016 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh về tặng Cờ Xuất sắc nhất cụm năm 2015;

+ Quyết định số 01 QĐ/KT.CTĐ ngày 03/01/2017 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh về tặng Cờ Xuất sắc nhất cụm năm 2016;

+ Quyết định số 15 /QĐ-CTĐ ngày 14/02/2019 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh về tặng Cờ Xuất sắc năm 2018;

+ Quyết định số 118 /QĐ-TUHCTĐ ngày 31/3/2022 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tặng Cờ thi đua đơn vị Xuất sắc 5 năm liên tục 2017-2021 - STT 18.

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố và tương đương:

+ Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành tích tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu năm 2008 - STT 97;

+ Quyết định số 214/QĐ-TUHCTĐ ngày 29/12/2008 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2008 - STT 52;

+ Quyết định số 171/QĐ-MT ngày 30/12/2009 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam về thành tích thực hiện chương trình “Hành trình Quảng Nam” - STT 3;

+ Quyết định số 6029/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành tích tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu năm 2009 - STT 90;

+ Quyết định số 115/QĐ-TUHCTĐ ngày 05/01/2010 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2009 - STT 40;

+ Quyết định số 113/QĐ-TUHCTĐ ngày 24/6/2010 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động giai đoạn 2005-2009 - STT 1;

+ Quyết định số 5844/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành tích tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu năm 2010 - STT 106;

+ Quyết định số 29/QĐ-UBND.KT ngày 24/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thành tích đóng góp trong công tác bảo trợ trẻ mồ côi và người bệnh nghèo năm 2011 - STT 3;

+ Quyết định số 18/QĐ-TUHCTĐ ngày 06/02/2012 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2011 - STT 98;

+ Quyết định số 341/QĐ-TUHCTĐ ngày 08/02/2012 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu năm 2011 - STT 7;

+ Quyết định số 203/QĐ-TUHCTĐ ngày 15/11/2013 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức,mỗi cá nhân một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008-2013 - STT 7;

+ Quyết định số 138/QĐ-TUHCTĐ ngày 29/11/2012 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2012 - STT 148;

+ Quyết định số 201/QĐ-TUHCTĐ ngày 15/11/2013 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2013 - STT 141;

+ Quyết định số 112/QĐ-TUHCTĐ ngày 05/5/2015 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động giai đoạn 2009-2015- STT 71;

+ Quyết định số 65/QĐ-TUHCTĐ ngày 16/02/2016 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2015 - STT 100;

+ Quyết định số 48/QĐ-TUHCTĐ ngày 23/02/2017 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2016 - STT 163;

+ Quyết định số 57/QĐ-TUHCTĐ ngày 22/01/2018 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2017 - STT 143;

+ Quyết định số 111/QĐ-LĐLĐ ngày 28/3/2018 của Liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu về thành tích trong công tác xã hội từ thiện tỉnh Điện Biên năm 2018 - STT 1;

+ Quyết định số 284/QĐ-TUHCTĐ ngày 17/12/2018 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2018 - STT 145;

+ Quyết định số 441/QĐ-UBND-KT ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thành tích trong đóng góp an sinh xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2020 - STT 2;

+ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành đóng góp công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 2 năm 2020,2021 - STT 17;

+ Quyết định số 103/QĐ-TUHCTĐ ngày 11/3/2021 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích hoạt động năm 2020 - STT 95;

+ Quyết định số 4352/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2022 - STT 85;

+ Quyết định số 301/QĐ-UBND-KT ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thành tích trong đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Tháp năm 2022 - STT 3

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác