Giới thiệu Hội đồng Thuốc và Điều trị - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thuốc và Điều trị - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thuốc và Điều trị - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thuốc và Điều trị - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thuốc và Điều trị - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu Hội đồng Thuốc và Điều trị - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thuốc và Điều trị

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện Hùng Vương được thành lập từ năm 1998. Hiện nay, Hội đồng thuốc và điều trị hoạt động dựa trên các quy định tại Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y Tế với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tư vấn cho giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc của bệnh viện, thực hiện tốt chính sách quốc gia về thuốc trong bệnh viện.

- Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng thuốc trong bệnh viện

- Xây dựng danh mục thuốc dùng trong bệnh viện

- Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị

- Xác định và phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc

- Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) và các sai sót trong điều trị

- Thông báo, kiểm soát thông tin về thuốc.

2. Tình hình nhân sự:

Tính đến tháng 2/2023, Hội đồng thuốc và Điều trị BV Hùng Vương gồm có 17 thành viên, trong đó có 12 bác sĩ, 4 dược sĩ và 1 cử nhân điều dưỡng

3. Cơ cấu tổ chức:

- Chủ tịch: TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc bệnh viện

- Phó chủ tịch:

+ BS. CKII. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc bệnh viện

+ DS. CKII. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc bệnh viện

+ TS. BS. Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc bệnh viện

- 13 thành viên: là trưởng, phó các khoa lâm sàng, khoa Dược và các phòng chức năng trong bệnh viện.

Hội đồng thuốc và Điều trị cũng đã xây dựng các tiểu ban:

+ Ban xây dựng danh mục thuốc và giám sát sử dụng thuốc trong bệnh viện

+ Ban giám sát sử dụng kháng sinh và theo dōi sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh

+ Ban xây dựng hướng dẫn điều trị

+ Ban giám sát ADR và sai sót điều trị

+ Ban giám sát thông tin thuốc.

4. Thành tựu:

Từ khi thành lập cho đến nay, Hội đồng thuốc và điều trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thể hiện qua kết quả đạt được trong các hoạt động cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm

- Ban hành các Quy định về quản lý và sử dụng thuốc trong bệnh viện, Danh mục thuốc dùng trong bệnh viện, ban hành và thực hiện các hướng dẫn điều trị

- Xác định và phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc thông qua hoạt động giám sát hồ sơ bệnh án, giám sát sử dụng thuốc theo chủ điểm, giám sát sử dụng kháng sinh Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) và các sai sót trong điều trị.

- Thực hiện các hoạt động thông tin thuốc cho nhân viên y tế và cho người bệnh.

- Đề ra biện pháp khắc phục kịp thời các vấn đề được ghi nhận.

Kết quả hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị cũng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Bệnh viện Hùng Vương trong các đợt kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm.

5. Phương hướng phát triển:

- Hội đồng thuốc và điều trị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình, là ban tư vấn cho giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc của bệnh viện, thực hiện tốt chính sách quốc gia về thuốc trong bệnh viện.

- Theo dõi và ghi nhận các báo cáo từ các tiểu ban của Hội đồng để đảm bảo việc sử dụng thuốc tại bệnh viện ngày càng chất lượng, an toàn và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo tình hình hoạt động cụ thể hàng năm.

Cập nhật: 23/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác