Giới thiệu khoa Phụ nội Nội tiết

Giới thiệu khoa Phụ nội Nội tiết

Giới thiệu khoa Phụ nội Nội tiết

Giới thiệu khoa Phụ nội Nội tiết

Giới thiệu khoa Phụ nội Nội tiết
Giới thiệu khoa Phụ nội Nội tiết

Giới thiệu khoa Phụ nội Nội tiết

GIỚI THIỆU KHOA PHỤ NỘI – NỘI TIẾT

Slogan: Điều trị bằng trái tim - Chăm sóc bằng tấm lòng

Tập thể khoa Phụ nội - Nội tiết

1. Địa điểm: Lầu 7 - 8, dãy H, toà nhà Bách Hợp

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

Chức năng:

Khoa Phụ nội – Nội tiết là khoa lâm sàng trực thuộc bệnh viện Hùng Vương. Khoa thực hiện chức năng điều trị nội trú các bệnh lý phụ khoa và một số trường hợp hậu phẫu và hậu sản.

Nhiệm vụ:

- Điều trị các bệnh lý phụ khoa: áp xe phần phụ, rong kinh, rong huyết;

- Điều trị các trường hợp thai kỳ dưới 22 tuần có dọa sảy thai, thai hành, hở eo tử cung;

- Chấm dứt thai kỳ các trường hợp thai dưới 22 tuần:

+ Thai lưu

+ Thai dị tật

+ Mẹ có bệnh lý nội khoa có chỉ định chấm dứt thai.

- Điều trị và chăm sóc các trường hợp hậu phẫu và hậu sản;

- Giảng dạy, đào tạo sinh viên.

3. Tình hình nhân sự:

- 06 Bác sĩ

- 22 Hộ sinh

- 05 Hộ lý (01 HL bệnh viện, 04 HL Pan)

4. Quy mô tổ chức:

- 22 Phòng bệnh

- 68 Giường bệnh

5. Cơ cấu tổ chức

 

6. Thành tích

♦ Danh hiệu thi đua:

- Năm 2018, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 1796/QĐ- UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2019, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 2198/QĐ- UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2020, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 1429/QĐ- UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2021, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 1998/QĐ- UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

♦ Hình thức khen thưởng:

- Năm 2019, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2018-2019), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố (Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2021, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2020-2021), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố (Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

Cập nhật 16/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác