Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến

Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến

Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến

Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến

Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến
Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến

Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

Slogan: Thân thiện và là niềm tin cơ sở

Tập thể phòng Chỉ đạo tuyến

1. Địa điểm:

Lầu 9, Dãy E - Tòa nhà Bách Hợp

2. Chức năng- nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình Giám đốc bệnh viện (hoặc Phó Giám đốc nếu được phân công phụ trách) phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến cơ sở. Hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho tuyến dưới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và công tác chuyên môn kĩ thuật.

- Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ của bệnh viện và tuyến dưới, đồng thời tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện công tác khám ngoại viện, quản lý chuyển viện tuyến cơ sở và thông tin hai chiều giữa bệnh viện và tuyến cơ sở.

- Tổ chức các đợt công tác, các đoàn công tác hỗ trợ tuyến dưới thực hiện chương trình y tế quốc gia chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, về công tác đào tạo - chỉ đạo tuyến, báo cáo giám đốc. Phải tổ chức sơ kết 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm theo qui định.

- Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện.

3. Tình hình nhân sự: 08 nhân sự

- 01 Trưởng phòng: Bác sĩ chuyên khoa II,

- 02 Phó trưởng khoa: Bác sĩ Thạc sĩ và Bác sĩ chuyên khoa II,

- 01 Bác sĩ chuyên khoa I,

- 01 Chuyên viên,

- 02 Cán sự,

- 01 Điều dưỡng.

4. Cơ cấu tổ chức:

5. Thành tích:

► Danh hiệu thi đua

- Năm 2015, tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 01/07/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2016, tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 07/07/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2018, tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 20/05/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2019, tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 17/06/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2021, tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 11/05/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

► Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Năm 2016, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2015-2016) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố (Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 07/07/2017);

- Năm 2021, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2018-2019) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố (Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 17/06/2020);

- Năm 2021, Bằng khen của Ban chấp hành TW hội Chữ thập đỏ vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ năm 2020 (QĐ số 103/QĐ-TƯHCTĐ ngày 11/03/2021);

- Năm 2021, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng vì đã có thành tích trong hỗ trợ chuyên môn theo đề án Bệnh viện vệ tinh cho Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Phú Yên, (QĐ số 284 ký ngày 26/02/2021).

Cập nhật: 15/3/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác