Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin
Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Slogan: "Chính xác – Nhanh chóng – Tin cậy – Thành công"

Tập thể phòng Công nghệ thông tin 

1. Địa điểm: Lầu 5, dãy C, toà nhà Trạng Nguyên.

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

► Chức năng

Phòng Công nghệ Thông tin là phòng chức năng thuộc bệnh viện Hùng Vương, thực hiện chức năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và đảm bảo an toàn an ninh mạng.

► Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch cung cấp dự trù mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin trong bệnh viện theo từng thời gian để trình Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin kịp thời.

- Xây dựng phương án lắp đặt dây mạng trong hệ thống của bệnh viện.

- Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định, có nhận xét để báo cáo Giám đốc.

- Phân công trực hỗ trợ để giải quyết kịp thời những yêu cầu từ khoa phòng trong công tác phục vụ khám và điều trị, hướng đến sự hài lòng người bệnh.

- Hưởng ứng phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể, tham gia các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần và thái độ phục vụ.

- Xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật công nghệ thông tin.

- Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm theo quy định.

- Tham dự giao ban bệnh viện hàng ngày, họp cán bộ chủ chốt, họp phòng chức năng hàng tháng để có ý kiến đề xuất đối với hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện.

- Tham gia các hội đồng theo sự phân công của Giám đốc.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc những vấn đề liên quan đến kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính của đơn vị.

3. Tình hình nhân sự:

- 01 Thạc sỹ;

- 01 Kỹ sư đại học;

- 01 Cán sự;

- 09 Kỹ thuật Viên.

4. Quy mô tổ chức:

- 3 Phòng làm việc: 01 ­­­­phòng Trưởng phòng, 01 phòng kỹ thuật, 01 phòng chành chính.

- 05 Bộ phận trực thuộc: Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện; Hỗ trợ khoa phòng qua điện thoại; Hạ tầng, hệ thống; Bảo trì, sửa chữa; Hành chính công.

5. Cơ cấu tổ chức:

6. Thành tích

Danh hiệu thi đua

- Năm 2018, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 1796/QĐ- UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2019, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 2198/QĐ- UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh);

- Năm 2021, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 1573/QĐ UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

7. Phương hướng phát triển

- Nâng cao chất lượng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện;

- Triển khai bệnh án điện tử;

- Thanh toán không dùng tiền mặt;

- Triển khai và không ngừng nâng cấp tính năng các Module quản lý phần mềm tổng thể bệnh viện: Quản lý hồ sơ bệnh án, Quản lý viện phí, Quản lý dược, Quản lý Nhân sự, Quản lý Vật tư y tế,…;

- Tăng cường mạng lưới wifi toàn bệnh viện;

- An toàn thông tin trong bệnh viện.

Cập nhật: 21/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác