Giới thiệu phòng công nghệ thông tin - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng công nghệ thông tin - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng công nghệ thông tin - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng công nghệ thông tin - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng công nghệ thông tin - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu phòng công nghệ thông tin - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Giới thiệu phòng công nghệ thông tin

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Hoạt động chuyên môn

  • Lập kế hoạch triển khai phát triển ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình ban Giám đốc phê duyệt;
  • Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật, và thực hiện giám sát, đánh giá, kiến nghị với các khoa phòng có liên quan về việc tuân thủ các quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được phê duyệt;
  • Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin trong đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
  • Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho nhân viên của đơn vị;
  • Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và đơn vị có liên quan;
  • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị;
  • Tiếp nhận, quản lý và huấn luyện, triển khai các phần mềm hỗ trợ trong công việc.

II. Slogan

“Chính xác – Nhanh chóng – Tin cậy – Thành công”

Bài viết khác