Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin
Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

 

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Vị trí - Chức năng

Phòng Công nghệ Thông tin là phòng chức năng trực thuộc bệnh viện Hùng Vương, thực hiện chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Nhiệm vụ

 1. Lập kế hoạch cung cấp dự trù mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin trong bệnh viện theo từng thời gian để trình giám đốc phê duyệt.
 2. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin kịp thời.
 3. Xây dựng phương án lắp đặt dây mạng trong hệ thống của bệnh viện.
 4. Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định, có nhận xét để báo cáo giám đốc.
 5. Phân công trực hỗ trợ để giải quyết kịp thời những yêu cầu từ khoa phòng trong công tác phục vụ khám và điều trị, hướng đến sự hài lòng người bệnh.
 6. Hưởng ứng phong trào thi đua của đoàn thể, tham gia các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần và thái độ phục vụ.
 7. Xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật công nghệ thông tin.
 8. Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm theo quy định.
 9. Tham dự giao ban bệnh viện hàng ngày, họp cán bộ chủ chốt, họp phòng chức năng hàng tháng để có ý kiến đề xuất đối với hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện.
 10. Tham gia các hội đồng theo sự phân công của Giám đốc.
 11. Tham mưu cho Ban Giám đốc những vấn đề liên quan đến kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính của đơn vị

Sơ đồ tổ chức

Slogan: CHÍNH XÁC – NHANH CHÓNG – TIN CẬY – THÀNH CÔNG”

Thông tin liên hệ: Email: itbvhungvuong@gmail.com

Tổ chức nhân sự

 • Trưởng phòng: ThS. Trần Minh Hoàng.
 • 11 nhân viên, chuyên trách 05 bộ phận trực thuộc:
 1. Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện;
 2. Hỗ trợ người dùng phần mềm qua điện thoại;
 3. Hạ tầng hệ thống;
 4. Bảo trì, sửa chữa;
 5. Hành chính công.

Thành tích: Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Hoạt động nổi bật:

 • Tham gia triển khai Số hóa hồ sơ bệnh án theo lộ trình dài hạn.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện:
 • Phần mềm Tự động thống kê thông báo tiền lương, phụ cấp hàng tháng cho nhân viên.
 • Thực hiện kết nối phục vụ họp, giao ban, hội nghị trực tuyến trong tình hình mới.
 • Phối hợp, hỗ trợ các khoa phòng công tác chuyên môn công nghệ thông tin đáp ứng 83 tiêu chí kiểm tra chất lượng bệnh viện. Hỗ trợ khoa Xét nghiệm đạt chứng nhận ISO 15189:2012.

Tập thể phòng Công nghệ thông tin:

Bài viết khác