Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin
Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Slogan: "Chính xác – Nhanh chóng – Tin cậy – Thành công"

 

Tập thể phòng Công nghệ thông tin 

 

1. Địa điểm: Lầu 5, dãy C, toà nhà Trạng Nguyên.

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

* Chức năng

- Phòng Công nghệ Thông tin là phòng chức năng trực thuộc bệnh viện Hùng Vương, thực hiện chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và đảm bảo an toàn an ninh mạng.

- Bảo mật dữ liệu của Bệnh viện và các sản phẩm phần mềm của Bệnh viện; tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Đơn vị tại Bệnh viện.

* Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch cung cấp dự trù mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin trong bệnh viện theo từng thời gian để trình giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin kịp thời.

- Xây dựng phương án lắp đặt dây mạng trong hệ thống của bệnh viện.

- Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định, có nhận xét để báo cáo giám đốc.

- Tư vấn các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp trong hoạt động quản trị bệnh viện.

- Xây dựng, đánh giá chất lượng, phát triển phần mềm, bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm.

- Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ công nghệ thông tin do cấp trên phân công.

- Phân công trực hỗ trợ để giải quyết kịp thời những yêu cầu từ khoa phòng trong công tác phục vụ khám và điều trị, hướng đến sự hài lòng người bệnh.

- Hưởng ứng phong trào thi đua của đoàn thể, tham gia các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần và thái độ phục vụ.

- Xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật công nghệ thông tin.

- Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm theo quy định.

- Tham dự giao ban bệnh viện hàng ngày, họp cán bộ chủ chốt, họp phòng chức năng hàng tháng để có ý kiến đề xuất đối với hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện.

- Tham gia các hội đồng theo sự phân công của Giám đốc.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc những vấn đề liên quan đến kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính của Đơn vị.

- Đề xuất các giải pháp công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý bệnh viện, cải cách hành chính cho các khoa phòng trong toàn viện.

3. Tình hình nhân sự:

- 06 Kỹ sư đại học;

- 10 Kỹ thuật viên;

- 01 Cán sự.

4. Quy mô tổ chức:

- 04 phòng làm việc: 01 phòng Phó Trưởng phòng, 01 phòng kỹ thuật, 01 phòng hành chính, 01 phòng Công nghệ phần mềm.

- 06 bộ phận trực thuộc: Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện; Công nghệ phần mềm; Hỗ trợ khoa phòng qua điện thoại; Hạ tầng, hệ thống; Bảo trì, sửa chữa; Hành chính công.

5. Cơ cấu tổ chức

6. Danh hiệu thi đua

- Năm 2018, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Năm 2019, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Năm 2021, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

7. Hình thức khen thưởng

- Năm 2019, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2018-2019), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố (Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

8. Phương hướng phát triển

- Nâng cao chất lượng hoạt động và cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu trong công tác quản trị bệnh viện.

- Triển khai bệnh án điện tử.

- Thanh toán không dùng tiền mặt.

- Triển khai và không ngừng nâng cấp tính năng các Module quản lý phần mềm tổng thể bệnh viện: Quản lý hồ sơ bệnh án, Quản lý viện phí, Quản lý dược, Quản lý Nhân sự, Quản lý Vật tư y tế,…

- Tăng cường mạng lưới wifi toàn bệnh viện.

- An toàn thông tin trong bệnh viện.

Người viết: CS. Đoàn Thị Thu Hồng

Cập nhật: 12/12/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác