Giới thiệu phòng Công tác xã hội

Giới thiệu phòng Công tác xã hội

Giới thiệu phòng Công tác xã hội

Giới thiệu phòng Công tác xã hội

Giới thiệu phòng Công tác xã hội
Giới thiệu phòng Công tác xã hội

Giới thiệu phòng Công tác xã hội

 

 

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Slogan phòng CTXH

"Hỗ trợ khi bạn cần, chia sẻ lúc bạn khó"

I. Tên gọi

- Tên tiếng Việt: Phòng Công tác xã hội

- Tên tiếng Anh: Social Work Department

II. Vị trí

Phòng Công tác xã hội thuộc khối các phòng chức năng của Bệnh viện Hùng Vương, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ban Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

III. Chức năng và nhiệm vụ

♦ Chức năng:

Phòng Công tác xã hội thuộc Bệnh viện Hùng Vương có chức năng: tổ chức các hoạt động công tác xã hội nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh; hỗ trợ cho nhân viên y tế trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương và tham gia phát triển chương trình xã hội, sức khỏe trong cộng đồng.

♦ Nhiệm vụ:

1. Phối hợp giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh (người bệnh và người nhà người bệnh) trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tại bệnh viện và hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tiếp nhận và báo cáo về những trường hợp cần giúp đỡ hoặc về các hoạt động của phòng Công tác xã hội cho Ban Giám đốc.

- Phối hợp T3G của bệnh viện tham gia thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh.

 - Xây dựng kế hoạch quảng bá hoạt động của bệnh viện thông qua tổ chức chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo theo sự phân công.

3. Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

4. Hỗ trợ nhân viên y tế:

- Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

5. Đào tạo, bồi dưỡng:

 - Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội

- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức: về công tác xã hội cho nhân viên bệnh viện, về y tế cho người làm công tác xã hội

6. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện

- Xây dựng đội ngũ tình nguyện viên ngoài bệnh viện

- Xây dựng mạng lưới công tác viên trong bệnh viện

7. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ để tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội bệnh viện ngoài cộng đồng và tại bệnh viện cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

IV. Sơ đồ tổ chức phòng Công tác xã hội:

V. Tập thể phòng Công tác xã hội:

 

Bài viết khác