Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng
Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Hùng Vương thành lập ngày 10/9/1991 gồm 3 nhân viên (1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 1 nhân viên). Trải qua 29 năm hình thành và phát triển đến nay, Phòng Điều dưỡng gồm 16 nhân viên (1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng, 14 nhân viên).

Slogan hoạt động: “ Môi trường thân thiện – Tiện như ở nhà”

Chúng tôi – đội ngũ nhân viên Phòng Điều Dưỡng cam kết mang lại cho khách hàng chất phục vụ chuyên nghiệp nhất trong một môi trường làm việc thân thiện.

Chức năng, nhiệm vụ:

 

Cơ cấu nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Hùng Vương là 16 nhân sự, trong đó:

- Trưởng phòng: Thạc sĩ Điều dưỡng Võ Thị Ngọc Diệp     

- Phó phòng: Hộ sinh Trần Thị Thanh Thyên 

- Nhân viên: 14 người (danh sách cụ thể)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

VỊ TRÍ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Thị Vĩnh An

Hộ sinh (III)

 

 

 

Hành chánh

Phòng Điều dưỡng

2

Nguyễn Thị Hà Chi

Hộ sinh (IV)

3

Nguyễn Vũ Phương Quỳnh

Hộ sinh (III)

4

Đàm Thị Phương Đông

Hộ sinh (IV)

5

Lê Thị Ngọc Sương

Hộ sinh (IV)

6

Phan Thị Kiều Trinh

Hộ sinh (IV)

7

Trà Cẩm Tú

Nhân viên

8

Hồ Thị Lệ Mỹ

Hộ sinh (IV)

Phòng nhận bệnh mổ theo hẹn

9

Phạm Nữ Hoàng Minh

Hộ sinh (IV)

10

Châu Thị Kim Linh

Hộ sinh (IV)

11

Nguyễn Thị Minh Phương

Hộ sinh (IV)

12

Phan Trương Yên Nhiên

Hộ sinh (III)

13

Nguyễn Thị Kim Quyên

Hộ sinh (IV)

14

Nguyễn Hoàng Như

Hộ sinh (IV)

    

Vị trí, thông tin liên hệ:

Vị trí: Lầu 9 - dãy E, Tòa nhà Bách Hợp

Số điện thoại: (028) 83551835

Những thành tích nổi bật:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu, cơ quan ban hành quyết định

2008

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 746/QĐ -UBND ngày 02/3/2009 của UBND TPHCM

2009

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 874/QĐ -UBND ngày 25/2/2010 của UBND TPHCM

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 682/QĐ -UBND ngày 16/2/2011 của UBND TPHCM

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 912/QĐ -UBND ngày 24/3/2012 của UBND TPHCM

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1502/QĐ -UBND ngày 28/3/2014 của UBND TPHCM

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2724/QĐ -UBND ngày 09/6/2015 của UBND TPHCM

2015

Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  2 năm liên tục 2013-2014

Quyết định số 2725/QĐ -UBND ngày 09/6/2015 của UBND TPHCM

2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3563/QĐ -UBND ngày 07/7/2017 của UBND TPHCM

2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1658/QĐ-UB ngày 20/4/2018 của UBND TPHCM

Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  2 năm liên tục 2016-2017

Quyết định số 16601/QĐ-UB ngày 20/4/2018 của UBND TPHCM

2019

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1494/QĐ-UB ngày 05/5/2020 của UBND TPHCM

Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  2 năm liên tục 2018-2019

Quyết định số 1496/QĐ-UB ngày 05/5/2020 của UBND TPHCM

2020

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1429/QĐ-KT ngày 28/4/2021 của UBND TPHCM

2021

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần tích cực trong phòng trào thi đua của Thành phố

Quyết định số 1573/QĐ_UBND ngày 11/5/22 của UBND TPHCM

Hình ảnh Nhân sự Phòng Điều Dưỡng:

Hình ảnh về các hoạt động nổi bật:

Hội thi