Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị
Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

Giới thiệu phòng Hành chính quản trị

GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

I. Giới thiệu

- Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính trong bệnh viện.

- Số lượng CBVC: 54 nhân viên, gồm 21 biên chế và 33 lương khoán. Trong đó:

- Ban chủ nhiệm phòng:

 • Trưởng phòng: Ths.Trương Thị Hồng Nguyệt;
 • Phó trưởng phòng: KS. Nguyễn Trần Trọng Hiếu.

- Tổ Văn phòng        : 14 nhân viên;

- Tổ Bảo trì                 : 21 nhân viên;

- Tổ Bảo vệ                : 09 nhân viên;

- Tổ Lái xe                 : 06 nhân viên;

- Tổ Tổng đài            : 04 nhân viên.

II. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

- Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị thông dụng cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các văn bản đi, văn bản đến của bệnh viện. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bện viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong toàn bệnh viện. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, thiết bị thông dụng, báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư văn phòng phẩm để trình Ban Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí tham ô.

- Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao của các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

III. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ, bộ phận 

1. Tổ Văn phòng (14 nhân viên)

 • Trưởng phòng: Ths.Trương Thị Hồng Nguyệt;
 • Phó phòng: KS. Nguyễn Trần Trọng Hiếu;
 • Tổ gồm các bộ phận: Tiếp liệu, kho vật liệu, quản lý tài sản, đấu thầu, văn thư, an ninh trật tự, môi trường, hội nghị và kho Hùng Vương Shop.

- Lập kế hoạch trình Ban Giám đốc và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến khối hành chánh.

- Công tác kế hoạch, tu sửa, trang thiết bị, xây dựng cơ bản, đấu thầu.

- Theo dõi, giám sát các công trình xây dựng cơ bản của bệnh viện.

- Lập dự toán hàng năm.

- Quản lý thực hiện công tác hành chính, an ninh trật tự, kế hoạch phòng chống cháy nổ trong BV.

- Sơ, tổng kết và báo cáo Giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư thiết bị, duy tu, sửa chữa.

- Thực hiện công tác hành chính bao gồm: Tổ chức hội nghị, tiếp khách, tham gia các buổi họp của bệnh viện.

- Bảo đảm An ninh trật tự trong toàn bệnh viện.

- Duyệt dự trù mua vật tư trong tháng và các phiếu lãnh vật tư hàng tháng của các khoa phòng và các phiếu mượn vật tư.

- Quản lý và điều động xe.

- Quản lý dấu ướt và các loại văn bản đi, đến của bệnh viện, duyệt và phân báo chí, cấp phát phôi chứng sanh.

- Định kỳ kiểm tra chế độ bảo quản, kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh.

- Tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Giám đốc. 

- Chịu trách nhiệm quản lý, thống kê cập nhật các biến động và tình hình sử dụng, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng về cơ sở vật chất và tài sản, trang thiết bị.

- Quản lý kho thanh lý, theo dõi, quản lý, điều phối việc sử dụng các vấn đề liên quan của các Hội trường.

- Lập và trình kế hoạch đấu thầu của các gói thầu liên quan đến phòng Hành chính quản trị.

- Quản lý dấu ướt và đóng dấu cho các khoa phòng.

- Cung ứng vật tư hàng hóa các loại theo yêu cầu của của các khoa phòng sau khi Ban Giám đốc đã có ý kiến chấp thuận, phê duyệt và đảm bảo các hàng hóa này phải đúng về số lượng, chất lượng, nhãn hiệu như đã phê duyệt.

2. Tổ Bảo trì (21 nhân viên)

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Nhã

Tổ phó: Phạm Đức Dương, Nguyễn Hoàng Long

Tổ bao gồm các bộ phận sau: Điện, nước, nề, oxy

- Thực hiện các công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống điện dân dụng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện thoại nội bộ, nề, cung cấp oxy và các sửa chữa nhỏ khác.

- Theo dõi rác sinh hoạt và rác y tế.

- Tiếp nhận xác từ các khoa lâm sàng về Nhà Đại thể.

3. Tổ Lái xe (06 nhân viên)

Tổ trưởng: Nguyễn Anh Vũ

- Phụ trách lái xe ô tô cứu thương, thường trực cấp cứu sẵn sàng ở vị trí quy định, đảm bảo đưa đón người bệnh an toàn

- Thực hiện việc đưa đón lãnh đạo và CBCNV đi công tác.

- Bảo quản, vệ sinh xe và đăng kiểm đúng hạn.

4. Tổ Bảo vệ (09 nhân viên)

Tổ trưởng: Lê Phước Tuấn

Tổ phó: Nguyễn Hữu Hiệp

- Trực bảo vệ 24/24. Thường xuyên đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự cho bệnh viện, bảo vệ tài sản trong toàn bệnh viện.

5. Tổ Tổng đài (04 nhân viên)

Tổ trưởng: Huỳnh Mỹ Chi

- Trực nghe điện thoại 24/24 từ các cuộc gọi ngoài và nội bộ trong bệnh viện.

- Tiếp nhận các cuộc gọi từ đường dây nóng và chuyển máy để trực Lãnh đạo giải quyết.

- Liên hệ công việc với Bác sĩ, Tổ Lái xe khi các khoa có yêu cầu.

- Thực hiện việc đọc loa mời bệnh nhân, người nhà khi các khoa phòng yêu cầu và các thông tin khác.

- Hướng dẫn bệnh nhân đến khám tại khoa phòng.

IV. Sơ đồ tổ chức

 

V. Slogan

"Cần là có, chung tay vượt khó"

VI. Vị trí

- Phòng Hành chính Quản trị (Tổ văn phòng): Lầu 9 dãy E tòa nhà Bách Hợp

- Tổ bảo trì: tầng trệt tòa nhà Cát Tường

- Tổ lái xe: tầng trệt dãy C tòa nhà Trạng Nguyên

- Tổ tổng đài: tầng trệt dãy C tòa nhà Trạng Nguyên

VI. Thông tin liên hệ

- Điện thoại ngoài: 028.38558532 (nội bộ 6125) hoặc 028. 38551125

- Điện thoại nội bộ:

 • Tổ văn phòng: 6125
 • Tổ bảo trì: 228
 • Tổ lái xe: 252
 • Tổ tổng đài: 9

VII. Tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo

- Trưởng phòng:

 • Trước năm 2004: Ông Nguyễn Huy Toàn
 • Từ 2004 đến 2007: CV. Trương Thị Hồng Nguyệt (Quyền Trưởng phòng)
 • Từ 2007 đến 2008: BS. Phạm Quốc Hùng
 • Từ 2008 đến 2009: BS. Trần Thiện Vĩnh Quân
 • Từ 2009 đến nay: CV. Trương Thị Hồng Nguyệt

- Phó trưởng phòng:

 • Trước năm 2004: Ông Vũ Văn Hùng
 • Từ 2004 đến 2007: Vũ Văn Hùng
 • Từ 2007 đến 2009: CV. Trương Thị Hồng Nguyệt
 • Từ 2009 đến 2016: CV. Ngô Thị Ngọc Dung
 • Từ 2016 đến nay: KS. Nguyễn Trần Trọng Hiếu

VIII. Thành tích, hình ảnh, thông tin liên quan đến hoạt động của phòng, đoàn thể.

Thành tích:

- Năm 2015:

 • Giải Khuyến khích Hội thi nấu ăn “Bếp Nhà Ấm Áp” nhân ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10.

- Năm 2016:

 • Giải Khuyến khích Hội Diễn Văn Nghệ Mừng Xuân Bính Thân 2016 “Mừng Xuân Mới – Xuân Đoàn Kết Thắng Lợi” (29/01/2016).

- Năm 2017:

 • Giải Khuyến khích Hội Diễn Văn Nghệ Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 “Tuyệt đỉnh BOLERO – TANGO – CHACHACHA” (19/01/2017).
 • Giải Ba Trang phục miền Bắc Hội thi trình diễn trang phục dân gian – Lễ giỗ tổ Hùng Vương (05/4/2017).

- Năm 2018:

 • Giải Ba Vận Động Trường – Đại hội thể dục thể thao Bệnh viện Hùng Vương Lần II - Năm 2018.

- Năm 2019:

 • Giải Ba Hội diễn Văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi 2019 “Giai Điệu Mùa Xuân” (25/01/2019).
 • Giải Ba Hội thi cắm hoa từ tỉa rau củ quả nhân dịp kỷ niệm 109 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 08/3 – Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 – 1979 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng 907/3/2019).
 • Giải Nhì Hội thi kể chuyện về các đời Vua Hùng nhân kỷ niệm ngày lễ “Giỗ Tổ Hùng Vương” – Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước – Ngày quốc tế lao động 01/5 (11/4/2019).
 • Giải Khuyến khích Hội thi Rung Chuông Vàng – Tìm hiểu về Công đoàn nhân ngày thành lập Công đoàn 28/7 (06/8/2019).
 • Giải Khuyến khích Hội thi Én vàng do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (19/10/2019)..
 • Tổ Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019 (24/12/2019).

- Năm 2020:

 • Giải Khuyến khích Hội diễn Văn nghệ mừng xuân Canh Tý 2020 “Giai Điệu Mùa Xuân” (17/01/2020).
 • Giải Nhất Hội thi Rung chuông vàng nhân kỷ niệm 130 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2020.
 • Phòng Hành chính Quản trị Đã có thảnh tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 (03/7/2020).
 • Phòng Hành chính Quản trị Đã có thảnh tích xuất sắc trong công tác “Dân vận khéo” năm 2020 (20/10/2020).

- Năm 2021:

 • Phòng Hành chính Quản trị Đã có thảnh tích xuất sắc trong công tác “Dân vận khéo” năm 2021 (28/12/2021).
 • Tổ Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì màu áo trắng” năm 2021 (24/12/2021).
 • Tổ Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021 (24/12/2011).
 • Phòng Hành chính Quản trị đã đạt thảnh tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (27/4/2021).

- Năm 2022:

 • Phòng Hành chính Quản trị Đã có thảnh tích trong hoạt động công tác xã hội năm 2022 (29/3/2022).
 • Phòng Hành chính Quản trị đã đạt thảnh tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (01/4/2022).
 • Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen: Tổ Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị - Công đoàn cơ sở Bệnh viện Hùng Vương đã có thảnh tích nổi bật trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2022 (10/6/2022).
 • Giải Ba Hội thi “Đổ bánh xèo” nhân ngày giổ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch (06/4/2022).
 • Giải Khuyến khích Hội thi nhảy flashmob mừng ngày thống nhất đất nước (23/4/2022)

Hình ảnh tập thể phòng Hành chính quản trị:

Tổ bảo trì

Tổ bảo vệ

TTổ lái xe

Tổ tổng đài

Tổ văn phòng

Tổ văn phòng

Bài viết khác