Giới thiệu phòng hành chính quản trị - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng hành chính quản trị - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng hành chính quản trị - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng hành chính quản trị - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu phòng hành chính quản trị - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu phòng hành chính quản trị - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Giới thiệu phòng hành chính quản trị

GIỚI THIỆU

(11/10/2017 13:50)
 

6. THÀNH TÍCH P.HCQT
 
_ Hội Chữ Thập Đỏ TP. Hồ Chí Minh tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008.
_ Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Tặng Bằng Khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2009_2015.
_ Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Tặng Danh Hiệu:  Tập Thể Lao Động Xuất Sắc Năm 2013.
_ Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Tặng Danh Hiệu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục  ( 2009_2010 )
_ Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Tặng Danh Hiệu: Tập Thể Lao Động Xuất Sắc Năm 2009.
_ Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Tặng: Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động " Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" năm 2009.
_ Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh: Chứng Nhận Đã được tặng thưởng danh hiệu:  Tập Thể Lao Động Xuất Sắc năm 2010.
_ Giám Đốc Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh khen tặng: Đã có thành tích tham gia tốt phong trào Hiến máu nhân đạo năm 2009
 

Bài viết khác