Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng
Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Slogan: "Đổi mới tới tầm cao" 

Tập thể phòng Quản lý chất lượng

1. Địa điểm: Lầu 10, dãy E, toà nhà Bách Hợp

2. Chức năng - Nhiệm vụ:

(Căn cứ Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện)

- Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

3. Tình hình nhân sự:

1. Trần Thị Thanh Thủy - Bác sĩ - Trưởng phòng

2. Bùi Thị Thanh Hồng - Kỹ sư - Phó trưởng phòng

3. Điền Ngọc Trang - Y tế công cộng - Phó trưởng phòng

4. Nguyễn Thị Quỳnh Như - Bác sĩ YHDP         

5. Nguyễn Thị Bích Hằng - Chuyên viên

6. Nguyễn Thị Hòa - Hộ sinh        

7. Lục Bội Ngọc - Hộ sinh 

8. Nguyễn Thành Danh - Kỹ sư    

9. Lê Thị Thảo Nguyên - Y tế công cộng

10. Nguyễn Thị Lan Anh - Y tế công cộng         

4. Quy mô tổ chức:

Đơn vị trực thuộc: đơn vị Công nghệ phần mềm

5. Cơ cấu tổ chức:

6. Thành tích

- Năm 2019, đạt giải Nhì giải thưởng Y tế thông minh năm 2019 với sản phẩm: phần mềm quản lý báo cáo sự cố IRS (Quyết định số 12365/QĐ-SYT ngày 11/12/2019 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh).

- Năm 2019, đạt giải Nhì báo cáo poster tại Hội thảo quốc tế thực hiện giải pháp toàn cầu về an toàn người bệnh của Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh năm 2019.

- Năm 2018, Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Năm 2019, Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Năm 2020, Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Năm 2021, Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Năm 2019, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (Quyết định số 7450/QĐ-BYT ngày 17/12/2018 của Bộ Y tế)

- Năm 2019, Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018, 2019) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Năm 2021, Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2020, 2021) góp phần trong phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Kết quả đánh giá 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế tại bệnh viện Hùng Vương tăng đều qua các năm: năm 2017 (4.18), năm 2018 (4.35), năm 2019 (4.38), năm 2020 (4.58), năm 2021 (4.69) trở thành một trong những bệnh viện uy tín, chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa.

7. Phương hướng phát triển

Trong năm 2023, ngoài việc duy trì chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phiên bản 2.0 năm 2016 của Bộ Y tế, Phòng Quản lý chất lượng phấn đấu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện do Hội đồng của Úc về Chuẩn Chăm sóc Sức khoẻ (Australian Council on Healthcare Standards-ACHS) đánh giá nhằm đảm bảo nâng cao về chất lượng chuyên môn điều trị, chăm sóc và chất lượng dịch vụ cung cấp; từ đó góp phần tăng trải nghiệm tích cực của người bệnh khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương.

Cập nhật 01/03/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác