Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009 - Bệnh viện Hùng Vương
Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐÃ GIÚP ĐỠ THÁNG 12/2009

 

Ngày

Người nhận

Địa chỉ

Số tiền

Ghi chú

02/12

Ngô Thị Thanh

Hưng Phú P8 Q8

619.000

Hậu phẩu

02/12

Trần Thị Diễm Lệ

Phú Giáo Bình Dương

1.000.000

Sản bệnh

02/12

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Đường liên khu 89 TP.HCM

500.000

Phụ ngoại

09/12

Lê Thị Bé

Lộc Thành Trảng Bàng

438.000

Sản bệnh

21/12

Trần Thị Hồng Hà

Quận 12

10.000.000

c.nhiễm khuẩn

22/12

Nguyễn Thị Khế

Đức Huệ Long Hải

514.000

Phụ nội

23/12

Phạm Thị Liên

An Dương Vương P13 Q6

500.000

Phụ ngoại

TỔNG CỘNG (VND)

 

13.571.000

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác