Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái

Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái

Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái

Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái

Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái
Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái

Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái

Hiến máu tình nguyện ngày 01/6/2013 tại BV Nhân Ái
(02/07/2013 23:16)

DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 01-6-2013 TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số

tt

Họ và Tên

Năm sinh

Địa chỉ

Lần thứ

Nhóm máu

Số lượng

01

Lê Văn

Bách

1981

BV Nhân ái

1

B

350

02

Hoàng Văn

Bằng

1980

BV Nhân ái

1

O

350

03

Ngô Quốc

Bảo

1981

Đức Hạnh-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

B

350

04

Nguyễn Ngọc

Bửu

1979

Cát Nhơn-Phù Cát-Bình Định

4

A

350

05

Ngô Ngọc

Cẩn

1988

Phú Nghĩa (?)

3

O

250

06

Nguyễn Thanh

Cảnh

1980

Bàu Năng-Duơng Minh Châu-Tây Ninh

2

B

350

07

Huỳnh Ngọc

Dũng

1976

Đức Hạnh-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

B

350

08

Nguyễn Duy

Dũng

1987

Long Sơn-Anh Sơn-Nghệ An

1

O

250

09

Bùi Thị Kim

Duyên

1991

Thái Bình

1

O

250

10

Hoàng Tiến

Đạt

1990

Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh

1

O

350

11

Bùi Ngọc

Đông

1978

Bắc Giang

1

B

350

12

Đặng Văn

Gần

1982

Xuân Thới Sơn-Hóc Môn-TP.HCM

10

O

350

13

Lê Thị

Hải

1991

Thanh Hóa

1

B

250

14

Vũ Xuân

Hải

1977

Phú Văn-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

B

350

15

Trần Thị

Hằng

1970

Đức Minh-Đăk Mil-Đăk Lăk

1

O

250

16

Lê Đức

Hạnh

1987

BV Nhân ái

1

O

350

17

Dương Thị

Hến

1984

Đức Hạnh-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

A

350

18

Đào Thị

Hiền

1987

Phú Văn-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

A

250

19

Vũ Văn

Hiến

1987

Đinh Tiến-Yên Định-Thanh Hóa

1

O

350

20

Nguyễn Văn

Hiệp

1988

Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh

1

B

350

21

Nguyễn Văn

Hinh

1980

Khánh Trung-Yên Khánh-Ninh Bình

1

B

350

22

Dương Thị

Hòa

1990

Đức Hạnh-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

B

250

23

Lê Hữu

Hòa

1991

Sông Bé (?)

1

O

350

24

Lê Văn

Học

1967

Tiến Thành-Đồng Xoài-Bình Phước

3

O

250

25

Lê Văn

Hội

1987

Phú Nghĩa-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

O

350

26

Nguyễn Viết

Hứa

1991

Thái Bình

1

B

350

27

Nguyễn Thị Thu

Hương

1984

Minh Sơn-Triệu Sơn-Thanh Hóa

2

B

250

28

Nguyễn Văn

Hướng

1988

Trung tâm Giáo dục Lao động Phú Nghĩa

2

O

350

29

Phạm Quốc

Hùng

1965

BV Hùng Vương

55

O

350

30

Triệu Đức

Hữu

1982

Trung tâm Bảo trợ Phú Văn

3

B

350

31

Lê Quang

Kha

1980

Triệu Tùng-Triệu Phong-Thanh Hóa

1

O

350

32

Nguyễn Duy

Khánh

1987

Gia Viễn-Ninh Bình

1

O

350

33

Nguyễn Văn

Kiên

1986

Tuyên Quang

1

O

350

34

Phan Ngọc

Lâm

1985

Đức Hạnh-Phước Long-Bình Phước

4

O

350

35

Đoàn Ngọc

Lâu

1987

Đồng Phú-Bình Phước

1

B

250

36

Nguyễn Thành

Luân

1989

Đức Hạnh-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

O

350

37

Đoàn Ngọc

Lâu

1987

Đồng Phú-Bình Phước

1

B

250

38

Lê Thị

Liên

1987

Quảng Hòa-Quảng Xương-Thanh Hóa

1

B

250

39

Nguyễn Văn

Lọc

1988

Tĩnh Hải-Tĩnh Gia-Thanh Hóa

1

O

250

40

Trần Phúc

Lợi

1982

Phước Long-Bình Phước

2

O

350

41

Nguyễn Thành

Long

1956

Lê Văn Thọ-P.9-Gò Vấp

1

O

250

42

Nguyễn Hữu

Lương

1986

Phú Văn-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

O

250

43

Trần Ngọc

Nam

1989

Quảng Khê-Quảng Xương-Thanh Hóa

1

B

350

44

Bùi Văn

Ngọc

1966

Phú Văn-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

O

350

45

Trần Văn

Ngọc

1988

Phú Nghĩa-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

AB

250

46

Trần Đăng Công

Nghĩa

1965

Công đoàn ngành Y tế

1

O

350

47

Đặng Thị Ngọc

Nguyên

1985

Phan Rang-Ninh Thuận

1

O

250

48

Nguyễn Văn

Nguyên

1978

Phú Văn-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

B

350

49

Trần Thị

Nhàn

1983

Phú Văn-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

O

250

50

Nguyễn Thị Kim

Nhi

1989

Phước Hữu-Ninh Phước-Ninh Thuận

1

B

250

51

Lê Thanh

Phong

1984

Đức Hạnh-Bù Gia Mập-Bình Phước

2

B

350

52

Nguyễn Ngọc

Phú

?

Gio Mỹ-Gio Linh-Quảng Trị

1

O

350

53

Trương Quang

Phúc

1984

Phú Văn-Phước Long-Bình Phước

1

AB

350

54

Trần Đức

Phương

1986

Sông Thao-Phú Thọ

1

O

350

55

Võ Hồng

Quân

1978

Bình Định

1

O

350

56

Nguyễn Văn

Sắc

1977

BV Nhân ái

1

B

350

57

Phạm Đình

1981

Quỳnh Phụ-Thái Bình

1

O

350

58

Đặng Thị Kim

Uyên

1983

Phước Long-Bình Phước

1

A

250

59

Bùi Mạnh

Vinh

1989

Yên Lạc-Như Thanh-Thanh Hóa

1

A

350

60

Vương Quốc

1985

Thác Mơ-Bù Gia Mập-Bình Phước

2

O

350

61

Trần Văn

Vương

1987

Bình Minh-Bình Long-Bình Phước

2

O

350

62

Đỗ Viết

Tâm

1983

Phú Riềng-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

B

350

63

Nguyễn Đức

Thái

1983

Hải Dương

1

B

350

64

Nguyễn Thị

Thành

1984

Lê Văn Thọ-P.9-Gò Vấp

1

A

250

65

Trương Thị

Thao

1990

Quảng Trị

1

O

250

66

Nguyễn Thị Bình

Thảo

1985

Xuân Thới Sơn-Hóc Môn-TP.HCM

1

A

250

67

Trần Thị

Thoa

1985

?

1

O

350

68

Vũ Thị

Thuận

1988

Đăng Phương-ĐôngHưng-Thái Bình

1

O

250

69

Phạm Thị

Thương

1987

Phú Văn-Bù Gia Mập-Bình Phước

1

B

250

70

Cao Thị Thanh

Thúy

1972

Hộ Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận

1

B

250

71

Nguyễn Thư

Tình

1977

Lương Phú-Giồng Trôm-Bến Tre

2

O

350

72

Nguyễn Đức

Tôn

1975

Tân Thành-Đồng Xoài-Bình Phước

1

O

350

73

Đặng Thị Việt

Trinh

1989

BV Nhân ái

1

A

250

74

Lưu Đình

Trường

1973

Long Hà-Phước Long-Bình Phước

5

B

350

75

Nguyễn Đình

Trường

1988

Trung tâm Bảo trợ Phú Văn

1

AB

250

76

Vũ Quốc

Trung

1976

Phước Long-Bình Phước

4

O

350

77

Nguyễn Văn

Trung

1990

Đức Viễn-Bù Đăng-Bình Phước

1

B

250

78

Ngô Anh

Tuấn

1991

Thác Mơ-Phước Long-Bình Phướ

1

A

350

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác