Hiến máu tình nguyện ngày 29/10/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Hiến máu tình nguyện ngày 29/10/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Hiến máu tình nguyện ngày 29/10/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Hiến máu tình nguyện ngày 29/10/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Hiến máu tình nguyện ngày 29/10/2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Hiến máu tình nguyện ngày 29/10/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Hiến máu tình nguyện ngày 29/10/2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện kỷ niệm 83 năm ngày Phụ nữ Việt Nam  (20/10/1930 – 20/10/2013), 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 – 2013) và hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2013)

            Thực hiện chỉ đạo của UBND và ngành Y tế thành phố cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của BCĐ vận động hiến máu thành phố, trong nhiều năm qua phong trào hiến máu tại bệnh viện đã được duy trì và phát huy tốt với hàng trăm cán bộ nhân viên và người tình nguyện tham gia trong mỗi đợt tổ chức. Tới nay bệnh viện Hùng Vương đã trở thành một điển hình tiên tiến của ngành Y tế thành phố về thực hiện phong trào với nhiều gia đình nhân viên cùng tham gia hiến máu, nhiều người đã tham gia hiến máu nhiều lần và có nhân viên đạt số lần tham gia hiến máu cao nhất trong ngành Y tế thành phố.

Phát huy những thành tích đã đạt được, căn cứ chương trình hoạt động trong tháng 10/2013 đã được Đảng ủy-Ban Giám đốc phê duyệt và ý kiến thống nhất giữa Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố với Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương; nay xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức: Chiều thứ Ba 29/10/2013. Từ 13g15 đến 16g00, tại Sảnh C khu A (đi thẳng cổng cấp cứu vào).

Đề nghị các tổ Hội, khoa, phòng và các đơn vị phối hợp vận động cán bộ, nhân viên, hội viên cùng tham gia, các khoa phòng phấn đấu vận động 20% cán bộ nhân viên tham gia hiến máu. Các cá nhân tham gia hiến máu lưu ý: ăn trưa bình thường nhưng không uống rượu, bia và sữa để tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng máu.

Đề nghị Trung tâm Hiến máu Nhân đạo hỗ trợ 2 xe lấy máu và nhân viên hỗ trợ để đảm bảo thời gian tiếp nhận máu, dự kiến 150 người tham gia.

Các Chi, tổ Hội  và các khoa, phòng thông báo danh sách những người tham gia về văn phòng Hội chậm nhất tới sáng ngày 28/10/2013 để kịp làm công tác chuẩn bị. Danh sách các cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện được cập nhật trên website: hungvuongred.com

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác