Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đón nhận Huân chương lao động hạng 3
Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đón nhận Huân chương lao động hạng 3

BS.CKII Phạm Quốc Hùng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hội Chữ thập đỏ trong các năm từ 2016 đến 2020

Bài viết khác