Hội nghị báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy giá trị văn hóa, con người việt nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy giá trị văn hóa, con người việt nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy giá trị văn hóa, con người việt nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy giá trị văn hóa, con người việt nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy giá trị văn hóa, con người việt nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” - Bệnh viện Hùng Vương
Hội nghị báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy giá trị văn hóa, con người việt nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phát huy giá trị văn hóa, con người việt nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Nhằm mục đích tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Bệnh viện Hùng Vương nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh,…Chiều nay 19/5/2023, bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội nghị báo cáo Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh".

Tại Hội nghị chiều nay, rất vui mừng khi có được sự tham dự của:

- PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, UV.BTV Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương

- BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm, P.Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện

- TS. BS Phan Thị Hằng, UV.BTV Đảng ủy – Phó Giám đốc bệnh viện

Và đặc biệt, là phần báo cáo chuyên đề của TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng tất cả các đồng chí đảng viên toàn Đảng bộ bệnh viện Hùng Vương, Ban chủ nhiệm 32 khoa/phòng, Ban Chấp hành các đoàn thể, hội tại bệnh viện, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn, Nhóm Trung Kiên năm 2023 trực thuộc Đoàn cơ sở đã cùng tham dự Hội nghị.

Hữu Nhân

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, UV.BTV Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương

TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác