Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Hội nghị tập huấn Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ra đời nhằm mục đích tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, bảo đảm quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam và tại Bệnh viện Hùng Vương.

Ngày 27/12/2022, Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội:

 

 

 

- BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

- DS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

- PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

(Từ phải qua)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác