Hội nghị tổng kết dịch vụ chăm sóc tại nhà năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị tổng kết dịch vụ chăm sóc tại nhà năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị tổng kết dịch vụ chăm sóc tại nhà năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị tổng kết dịch vụ chăm sóc tại nhà năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị tổng kết dịch vụ chăm sóc tại nhà năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương
Hội nghị tổng kết dịch vụ chăm sóc tại nhà năm 2021 - Bệnh viện Hùng Vương

Hội nghị tổng kết dịch vụ chăm sóc tại nhà năm 2021

3 Dịch vụ được đăng ký nhiều nhất trong năm
- Tập vật lý trị liệu cho bé
- Tắm bé, chăm sóc rốn
- Thông tắc tuyến sữa cho mẹ

BS.CKII.Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

PGS.TS.BS.Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

Ths.ĐD.Võ Thị Ngọc Diệp - Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Hùng Vương (từ trái qua)

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác