Kế hoạch hiến máu 27-2-2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch hiến máu 27-2-2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch hiến máu 27-2-2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch hiến máu 27-2-2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch hiến máu 27-2-2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Kế hoạch hiến máu 27-2-2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch hiến máu 27-2-2018

Kính gửi: Các khoa phòng và các Chi tổ Hội

Căn cứ chương trình công tác năm 2018 và ý kiến đồng thuận của Đảng ủy - Ban Giám đốc bệnh viện, nay triển khai các nội dung công tác về hiến máu và thu nộp hội phí năm 2018 như sau:

1/.Tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2018, thiết thực kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam:

Thời gian: Chiều thứ Ba 27/2/2018. Từ 13g15 đến 15g30

Địa điểm: Sảnh khu B (đi thẳng cổng cấp cứu vào).

Đề nghị các tổ Hội, khoa, phòng và các đơn vị phối hợp vận động cán bộ, nhân viên, hội viên, thân nhân người bệnh cùng tham gia đợt hiến máu đặc biệt này. Các cá nhân tham gia hiến máu lưu ý: ăn sáng bình thường nhưng không uống rượu, bia và sữa để tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng máu.

Đề nghị Trung tâm Hiến máu Nhân đạo hỗ trợ 2 xe lấy máu và nhân viên hỗ trợ (bố trí ghế lấy máu dưới sảnh) để đảm bảo thời gian tiếp nhận máu, dự kiến 150 người tham gia.

Đề nghị phòng Hành chính Quản trị treo băngdron thông báo hoạt động từ chiều thứ Sáu, 23/02/2018 và chuẩn bị bàn ghế phục vụ công tác lấy máu tại sảnh khu B trước 13g ngày 27/02/2018

2/Thu hội phí năm 2018:

Do việc luân chuyển và tuyển dụng mới nên danh sách hội viên tại các Chi tổ Hội có sự thay đổi so với năm 2017; do đó đề nghị các Chi tổ Hội lập danh sách hội viên tới thời điểm báo cáo và tiến hành thu hội phí năm 2018 với mức thu 50.000đ/hội viên/năm. Danh sách nộp hội phí được coi là danh sách hội viên chính thức năm 2018

Nhân viên mới tuyển dụng và cán bộ bộ môn của các trường thường trú tại bệnh viện có nguyện vọng tham gia là hội viên Chữ thập đỏ xin liên hệ tổ trưởng tổ Chữ thập đỏ tại khoa phòng hoặc trực tiếp tại Văn phòng Hội Chữ thập đỏ để đăng ký và được hưởng các chế độ như các hội viên khác.

Đề nghị việc nộp hội phí hoàn tất trong tháng 02/2018 

Nơi nhận:

- Thành Hội, TT.HMNĐ TP.HCM

- ĐU, BGĐ (Bs Tuyết, VP.ĐU)

- BTV (Bs Tuyết, CN Nghi)

- Các khoa, phòng, chi tổ Hội, 5 Chi bộ

- Thông báo

- Lưu                                   H.45b

ĐẢNG ỦY-BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bs Huỳnh Xuân Nghiêm

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

BS.Phạm Quốc Hùng

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÙNG VƯƠNG   128 Hồng Bàng -Phường 12-Quận 5 

Tel: 3856 2310 hoặc 3855 8532-372         Fax: 3857 4365         Website: www.bvhungvuong.vn      

Tài khoản 051 1003 700 485 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh quận 5 TP.Hồ Chí Minh

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác