KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo năm 2019

 

Thực hiện kế hoạch 11/KH-CTĐ ngày 01/4/2019 của Hội Chữ thập đỏ thành phố về thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2019; căn cứ tình hình thực, nay lập kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

 1. Góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác nhân đạo;
 2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Chữ thập đỏ, thực hiện công tác nhân đạo trong đó tập trung hỗ trợ, sẻ chia đối với các người bệnh tại bệnh viện và tăng cường tầm soát, tư vấn hỗ trợ chương trình chăm sóc sức khỏe ngoài cộng đồng.

II. NỘI DUNG

 1. Xây dựng kế hoạch trình Đảng ủy-Ban Giám đốc và triển khai các nội dung hoạt động trong “Tháng Nhân đạo” tới các Chi tổ hội và hội viên, báo cáo về thành hội theo qui định;
 2. Tham gia lễ miting phát động “Tháng Nhân đạo” và kỷ niệm phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế theo kế hoạch của thành Hội sáng Chủ nhật 05/5/2019 tại Nhà văn hóa Thanh niên;
 3. Vận động và phối hợp các đoàn thể, tổ chức, nhà tài trợ để tổ chức tư vấn sức khỏe, tầm soát và khám bệnh, cấp thuốc cho:
  1. Xã Liêu Tú huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng ngày thứ Bảy 20/4/2019: 500 người;
  2. KCN Lộc Sơn Tp.Bảo Lộc ngày thứ Bảy 11/5/2019: 500 công nhân;
  3. Xã Tân Lập huyện Mộc Hóa tỉnh Long An ngày Chủ nhật 19/5/2019; 400 người
  4. Phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang để tư vấn sức khỏe, tầm soát và khám bệnh, cấp thuốc 1.000 cán bộ chiến sĩ và người dân ngày Chủ nhật 26/5/2019 và Chủ nhật 02/6/2019; mỗi ngày 500 người.
 4. Vận động đăng ký hội viên năm 2019 theo Điều lệ Hội năm 2018
 5. Thực hiện các hoạt động khác theo chỉ đạo của thành Hội  

Nơi nhận:

- Hội CTĐ/TP

- ĐU, BGĐ, BCH

- Hội CTĐ các tỉnh Sóc Trăng, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang (để biết và phối hợp)

- CTXH, Công đoàn, Thanh niên

- Thông báo + Lưu          H.3

DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Bs Huỳnh Xuân Nghiêm

TM.BAN CHẤP HÀNH

 CHỦ TỊCH

 

 

Bs Phạm Quốc Hùng

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác