Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương
Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo

và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019

            Thực hiện kế hoạch 60/KH-CTĐ ngày 24/10/2018 của Hội Chữ thập đỏ thành phố về triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Kỷ Hợi 2019; đồng thời thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 nay xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

A/.Thời gian: Từ ngày 25/10/2018 đến 25/01/2019; cao điểm từ 10/12/2018 đến 10/01/2019.

B/.Đối tượng và địa điểm:

Chăm lo tại bệnh viện: 120 suất, trị giá 14 triệu đồng

  1. Hội viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn theo đề nghị từ các chi, tổ Hội # 20 suất, trị giá khoảng 4 triệu đồng. (Các chi, tổ Hội báo cáo danh sách hội viên khó khăn đề nghị hỗ trợ quà Tết về văn phòng Hội trước ngày 10/01/2019, các chi, tổ Hội không có đối tượng cần đề nghị hỗ trợ không cần gửi báo cáo)
  2. Bệnh nhân nghèo đón Giao thừa tại bệnh viện = 100 suất, trị giá 10 triệu. Thực hiện trao quà tối Giao thừa. Các khoa có người bệnh nội trú chuẩn bị danh sách người bệnh nhận quà và chuẩn bị tổ chức trao quà (phân bổ số lượng sau).

Chăm lo ngoài cộng đồng: 1.750 suất quà, trị giá khoảng 540 triệu đồng

  1. Xã Hậu Thạnh Tây huyện Tân Thạnh tỉnh Long An = khám bệnh cấp thuốc cho 500 người; ước trị giá 50 triệu. Thực hiện ngày 04/11/2018;
  2. Thị trấn Cầu Quan huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh = khám bệnh cấp thuốc 500 người; ước trị giá 50 triệu. Thực hiện ngày 10/11/2018;
  3. Xã Châu Hưng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre = khám bệnh cấp thuốc, tặng quà cho 400 người, ước trị giá 300 triệu. Thực hiện ngày 24/11/2018;
  4. Thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng = khám bệnh cấp thuốc, tặng quà cho 500 người, ước trị giá 75 triệu. Thực hiện ngày 01/12/2018;
  5. Xã Thuận Hòa huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng = khám bệnh cấp thuốc, tặng quà cho 500 người, ước trị giá 250 triệu. Thực hiện ngày 09/12/2018;
  6. Xã Phú Thành B huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp = khám bệnh cấp thuốc, tặng quà cho 400 người, ước trị giá 240 triệu. Thực hiện ngày 22/12/2018;
  7. Khám bệnh cấp thuốc cho 600 người, tặng quà cho 700 hộ gia đình và 2.000 học sinh dân tộc nghèo bị thiệt hại do thiên tai, ước trị giá 560 triệu. Thực hiện từ 09/01/2019 đến 13/01/2019 (thành viên đóng góp một phần chi phí tổ chức là 2 triệu đồng/người, đi lại bằng máy bay và ô tô)
  8. Phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ và thăm tặng quà cho nhân viên và bệnh nhân bệnh viện Nhân Ái tỉnh Bình Phước, ước trị giá 120 triệu. Thực hiện tối 25/01/2019.

Tổng số đối tượng được chăm lo khoảng 3.500 người, tổng trị giá các nội dung hoạt động ước khoảng 1,695 tỉ đồng

Nơi nhận:

- Thành Hội (để báo cáo)

- ĐU, BGĐ (để báo cáo)

- Công đoàn ngành, các khoa, phòng, 10 Chi bộ, 2 chi Hội

- Lưu                                   H.50b

DUYỆT ĐẢNG ỦY-BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Bs Huỳnh Xuân Nghiêm

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

BS.Phạm Quốc Hùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác