Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2020)

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2020)

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2020)

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2020)

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2020)
Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2020)

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2020)

Chiều ngày 28/07/2020, bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức lễ Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2020). Thông qua lễ kỷ niệm Ban chấp hành Công đoàn đã ôn lại lịch sử Công đoàn Việt Nam qua 91 năm xây dựng và phát triển, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc bệnh viện tặng hoa cho BS. Võ Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện Hùng Vương

BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm tặng hoa cho báo cáo viên TS.GVC Đinh Thị Thanh Nga

BS. Vương Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch công đoàn bệnh viện Hùng Vương trao giấy biểu dương "Người Cán bộ Công đoàn của tôi năm 2020" cho cán bộ công đoàn tiêu biểu của bệnh viện Hùng Vương

Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện trao Quyết định kết nạp Công đoàn bệnh viện Hùng Vương cho các Đoàn viên Công đoàn mới

TS.GVC Đinh Thị Thanh Nga, Giảng viên chính Bộ môn pháp luật Hành chánh nhân sự - Trường Đại học Sài Gòn báo cáo về : Luật viên chức và Chính sách dân số

Hoàng Minh Tùng

Bài viết khác