LỄ KÝ CAM KẾT - Thực hiện quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2024” - Bệnh viện Hùng Vương

LỄ KÝ CAM KẾT - Thực hiện quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2024” - Bệnh viện Hùng Vương

LỄ KÝ CAM KẾT - Thực hiện quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2024” - Bệnh viện Hùng Vương

LỄ KÝ CAM KẾT - Thực hiện quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2024” - Bệnh viện Hùng Vương

LỄ KÝ CAM KẾT - Thực hiện quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2024” - Bệnh viện Hùng Vương
LỄ KÝ CAM KẾT - Thực hiện quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2024” - Bệnh viện Hùng Vương

LỄ KÝ CAM KẾT - Thực hiện quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2024”

     Ngày 05/06/2024, Ban Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cùng Công đoàn bệnh viện đã tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện các nội dung về Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2024”.

     Đến tham dự buổi hội nghị rất trân trọng có sự tham gia của:  

+ PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện;

+ BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm, P.Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện;

+ TS.BS Phan Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện;

+ DS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc bệnh viện;

+ BS.CKII Võ Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện;

+ KThY.Nguyễn Huy Phương, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh bệnh viện;

+ BS.CKII Phạm Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện;

+ BS.CKI Lê Thị Thảo Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện;

+ BS.CKII Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

     Cùng quý đại biểu đại diện Ban Chủ nhiệm các khoa/phòng, quý đại biểu đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh bệnh viện, Ban Chấp hành Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện cùng đến tham dự.

     Buổi lễ trang trọng đã diễn ra với lời kêu gọi đầy ý nghĩa từ PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện, nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động toàn thể nhân viên toàn bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời từng bước xây dựng hình ảnh nhân viên bệnh viện có ý thức tốt, có ứng xử đẹp, có việc làm hay.

     Tại buổi lễ, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết và BS.CKII Võ Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện đã cùng ký cam kết với Ban Chủ nhiệm 33 khoa/phòng, đánh dấu sự đồng lòng chung tay xây dựng bệnh viện phát triển mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu cao cả:

- Tạo dựng môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh: Ưu tiên sức khỏe của toàn thể cán bộ nhân viên và người bệnh đến điều trị.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế: Mang đến sự hài lòng cho người bệnh và nhân dân.

     Cam kết này thể hiện quyết tâm của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Hùng Vương trong việc chung tay xây dựng môi trường làm việc và điều trị lý tưởng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

     Tin tưởng rằng với sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ nhân viên, Bệnh viện Hùng Vương sẽ ngày càng phát triển. Mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của người bệnh và nhân dân.

Tin, ảnh: Ngọc Yến

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác