Lễ phát động tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động – Lễ kết nạp Công đoàn viên mới năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lễ phát động tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động – Lễ kết nạp Công đoàn viên mới năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lễ phát động tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động – Lễ kết nạp Công đoàn viên mới năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lễ phát động tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động – Lễ kết nạp Công đoàn viên mới năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lễ phát động tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động – Lễ kết nạp Công đoàn viên mới năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Lễ phát động tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động – Lễ kết nạp Công đoàn viên mới năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lễ phát động tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động – Lễ kết nạp Công đoàn viên mới năm 2023

Nhằm tổ chức các hoạt động cao điểm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, viên chức, người lao động với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn bệnh viện Hùng Vương vững mạnh. Thực hiện theo Chủ đề Tháng Công nhân năm 2023 “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển, kết nạp vào tổ chức công đoàn các nhân viên mới tại bệnh viện Hùng Vương góp phần chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 Công đoàn TP.Hồ Chí Minh và Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam.