Lớp tập huấn Thực hành lâm sàng tốt và Đạo đức trong nghiên cứu năm 2020

Lớp tập huấn Thực hành lâm sàng tốt và Đạo đức trong nghiên cứu năm 2020

Lớp tập huấn Thực hành lâm sàng tốt và Đạo đức trong nghiên cứu năm 2020

Lớp tập huấn Thực hành lâm sàng tốt và Đạo đức trong nghiên cứu năm 2020

Lớp tập huấn Thực hành lâm sàng tốt và Đạo đức trong nghiên cứu năm 2020
Lớp tập huấn Thực hành lâm sàng tốt và Đạo đức trong nghiên cứu năm 2020

Lớp tập huấn Thực hành lâm sàng tốt và Đạo đức trong nghiên cứu năm 2020

Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng hay "Thực hành lâm sàng tốt" (Good Clinical Practice - GCP) là một tài liệu hướng dẫn mang tính chuẩn mực quốc tế nhằm hướng dẫn cho nhà nghiên cứu, nhà tài trợ, các cơ quan quản lý, các hội đồng xét duyệt về đạo đức và khoa học trong thiết kế, tiến hành, thực hiện, theo dõi, giám sát, kiểm định, ghi chép, phân tích và báo cáo đối với các thử nghiệm lâm sàng. Nó bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác của các dữ liệu được báo cáo và sự chấp nhận mang tính quốc tế đối với các kết quả thử nghiệm lâm sàng, đồng thời bảo đảm sự an toàn, quyền của các đối tượng nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng.

Với tầm quan trọng của thực hành lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu Y sinh, việc phát triển những nghiên cứu trong tương lai ứng dụng cho công tác khám và điều trị sản phụ khoa chuyên nghiệp tại Bệnh viện Hùng Vương. Sáng ngày 13/06/2020 Bệnh viện đã tổ chức lớp tập huấn GCP với mục đích giúp nghiên cứu viên thiết kế nghiên cứu, tuân thủ, chuẩn hóa quy trình nghiên cứu theo các nguyên tắc GCP và nâng cao chất lượng, tính khách quan khoa học của các nghiên cứu.

Lớp học diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/06/2020 với các giảng viên đến từ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế sẽ cung cấp đầy đủ và bài bản các kiến thức về GCP, nền tảng về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, trách nhiệm của Hội đồng đạo đức, trách nhiệm của nghiên cứu viên.

Bên cạnh đó các kiến thức về tài liệu nguồn, tài liệu thiết yếu, hồ sơ sản phẩm, biến cố bất lợi và biến cố bất lợi trầm trọng (AE/SAE), hồ sơ sản phẩm nghiên cứu, chấp thuận tham gia nghiên cứu, giám sát nghiên cứu, thanh tra, kiểm tra điểm nghiên cứu cũng được các giảng viên và học viên trao đổi và thảo luận sôi nổi.

Hoàng Minh Tùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác