Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện năm 2018

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện (năm 2018)

Kế toán trưởng Lê Thị Bạch Mai

HS. Nguyễn Thị Kim Mai

BS. Nguyễn Thị Ngọc Sương - Phó trưởng khoa Hiếm muộn

NV. Nguyễn Văn Cao (nhân viên phòng Hành chánh)

Bài viết khác