Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015
Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015
(27/10/2015 21:22)
Với sự hỗ trợ của Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố, chiều thứ Hai 26/10/2015, bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện.
Kết quả đã có 72 lượt hội viên và tình nguyện viên tham gia hiến máu với 93 đơn vị máu được huy động. Với lịch tham gia hiến máu cố định 3 lần năm vào các tháng 2, 6 và 10; kết quả hiến máu ngày 26/10/2015 sẽ được ghi trong kết quả vận động hiến máu tình nguyện năm 2016. Năm 2015, sau 3 đợt tổ chức, bệnh viện Hùng Vương đã vận động được 305 lượt cán bộ, nhân viên và các đối tượng khác tham gia hiến 380,5 đơn vị máu; trong đó ngoài điểm tiếp nhận máu tại bệnh viện Hùng Vương, các hội viên và tình nguyện viên còn tham gia trong dịp chương trình được tổ chức tại bệnh viện Nhân ái và tham gia hiến máu tại Viện Tim giúp 1 ca mổ tim
 

DANH SÁCH THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 26/10/2015

CẤP CỨU

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1.      Trần Thị Ngọc Trang                                 350ml

2.      Phùng Thị Thanh Vân                               250ml

CHỈ ĐẠO TUYẾN

3.      Vũ Thị Phương Thảo                                350ml

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4.      Trương Hồ Hồng Phước                           350ml

DINH DƯỠNG

5.      Trương Ngọc Như Quý                            350ml

6.      Trương Thành Trọng                                 350ml

DƯỢC

ĐIỀU DƯỠNG

GIẢI PHẪU BỆNH-TẾ BÀO-DI TRUYỀN

7.      Nguyễn Đình Tuấn                                   350ml

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

8.      Huỳnh Mỹ Chi                                          350ml

9.      Đỗ Thị Mỹ Hồng                                      350ml

10.  Vũ Văn Hùng                                           350ml

11.  Hoàng Văn Hưng                                     350ml

12.  Phan Nguyễn Bảo Ngọc                           250ml

HẬU SẢN A

13.  Huỳnh Thị Minh Dung                             250ml

14.  Huỳnh Thị Tuyết Lan                               350ml

15.  Lâm Thị Thảo Nguyên                              250ml

HẬU SẢN B

16.  Phạm Quốc Hùng                                     350ml

17.  Nguyễn Thị Anh Phương                         250ml

HẬU PHẪU

18.  Huỳnh Kim Thảo                                      250ml

HIẾM MUỘN

KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH

KIỂM SOÁT  NHIỄM KHUẨN

19.  Đỗ Trọng Chính                                        450ml

20.  Trần Thị Mỹ Hạnh                                    350ml

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

KHÁM BỆNH A

21.  Hoàng Thị Kim Lưu                                 350ml

KHÁM BỆNH B

PHẪU THUẬT GÂY MÊ

22.  Nguyễn Bảo Anh                                      350ml

PHỤ NỘI

PHỤ NGOẠI

SẢN BỆNH

23.  Phan Thị Thanh Thủy                                250ml

SANH A

24.  Cao Thị Ngọc Bích                                   350ml

25.  Phạm Thị Xuân Dung                               350ml

26.  Nguyễn Triệu Thanh Đan                         350ml

27.  Hồng Hiếu                                                250ml

28.  Nguyễn Thị Thanh Lang                           350ml

29.  Phạm Thị Mỹ Phượng                               250ml

 

30.  Bùi Trần Như Trân                                    350ml

31.  Bùi Ngọc Xuân                                         250ml

32.  Nguyễn Bích Vân                                     250ml

SANH B

33.  Hoàng Thị Huệ                                         250ml

34.  Nguyễn Quế Hương                                 250ml

35.  Lý Thanh Trang                                        350ml

SƠ SINH

36.  Nguyễn Anh Đào                                      250ml

37.  Nguyễn Thị Minh Liên                             350ml

TỔ CHỨC CÁN BỘ

38.  Tô Thị Lý Mới                                          350ml

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

39.  Lê Thành Lộc                                            350ml

40.  Nguyễn Hồng Phẩm                                 350ml

XÉT NGHIỆM

41.  Phạm Minh Luân                                      350ml

42.  Lê Thị Thúy Vân                                       250ml

LONG HẢI

43.  Huỳnh Tấn Dũ                                          250ml

44.  Nguyễn Anh Dũng                                   350ml

45.  Nguyễn Thị Thùy Dương                         350ml

46.  Lê Nhật Huy                                             350ml

47.  Đặng Quốc Hưng                                     350ml

48.  Võ Thành Tâm Lệ                                     250ml

49.  Hồ Ngọc Luyện                                        350ml

50.  Lâm Thị Mỹ Nhung                                  250ml

51.  Trần Văn Thiện                                         350ml

52.  Lê Thị Thảo Trang                                    350ml

53.  Trần Vĩnh Phát                                          350ml

PAN PACIFIC

54.  Phan Thị Ân                                              250ml

55.  Lê Thị Bạc                                                250ml

56.  Nguyễn Hoàng Danh                                350ml

57.  Nguyễn Thị Ngọc Điệp                             250ml

58.  Huỳnh Thị Thi                                           250ml

59.  Phan Thị Thanh Nguyệt                            350ml

60.  Lê Ngọc Thanh                                         350ml

PK THANH THỦY

VINASUN

61.  Nguyễn Thanh Hải                                    350ml

62.  Nguyễn Thị Thùy Linh                             250ml

63.  Nguyễn Phi Linh Phương                         350ml

64.  Nguyễn Thành Tâm                                  250ml

65.  Nguyễn Thị Bích Thuận                            250ml

KHÁC

66.  Dương Thị Liễu                                        250ml

67.  Nguyễn Văn Khá                                      250ml

68.  Phan Thành Phúc P11 Q8                         250ml

69.  Võ Thị Thanh Vân (Nhung  L.Hải)          250ml

70.  Ng. Thị Thu Hồng (Nhung  L.Hải)           450ml

71.  Đoàn Thị Mỹ Hạnh (Mai KSNK)             250ml

72.  Võ Thị Tường Vi P5 Gò Vấp                   350ml

72 người = 93 đơn vị = 23.250ml

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác