Phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách Thị trấn Long Điền Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách Thị trấn Long Điền Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách Thị trấn Long Điền Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách Thị trấn Long Điền Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách Thị trấn Long Điền Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024 - Bệnh viện Hùng Vương
Phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách Thị trấn Long Điền Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách Thị trấn Long Điền Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác