Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai - Bệnh viện Hùng Vương
Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai - Bệnh viện Hùng Vương

Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai

PHÒNG KHÁM NHA CHO PHỤ NỮ MANG THAI

- Giờ làm việc: Thứ 3 & Thứ 5 hàng tuần

+ Sáng: 07 giờ 15 - 11g45
+ Chiều: 13g - 16g30

- Địa điểm: Lầu 5 - Dãy E - Tòa nhà Bách Hợp
- Đăng ký:

+ Đang khám thai tại BV Hùng Vương Đăng ký tại Phòng khám thai
+ Chưa khám tại BV Hùng Vương Đăng ký tại Phòng khám Nha
+ Lưu ý trước khi vào khám Nha Cần được bác sĩ tại bệnh viện khám thai

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác