Sinh hoạt chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh hoạt chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh hoạt chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh hoạt chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh hoạt chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương
Sinh hoạt chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế năm 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh hoạt chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế năm 2019

Nhiểm khuẩn bệnh viện (NKBV) là hậu quả không mong muốn trong thực hành khám bệnh, chữa bệnh. NKBV góp phần làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, tăng sử dụng thuốc kháng sinh, kéo dài ngày nằm viện cho người bệnh, gia tăng chi phí điều trị và tăng tỷ lệ tử vong. Nếu bệnh viện không tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình thực hành vô khuẩn cơ bản trong chăm sóc, chẩn đoán, điều trị người bệnh và ở những cơ sở mà nhân viên y tế còn hạn chế về kiến thức, thái độ về kiểm soát nhiểm khuẩn (KSNK) thì tỷ lệ NKBV sẽ cao hơn. Để giảm tỷ lệ NKBV, đòi hỏi phải có sự quan tâm, nỗ lực của cá nhà quản lý y tế các cấp, các nhà khoa học chuyên ngành, các cán bộ, nhân viên y tế của các BV trong việc xây dựng chính sách duy trì việc thực hiện tốt các quy định về KSNK.

Nhằm cung cấp kiến thức cho nhân viên bệnh viện về KSNK, Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức 4 buổi sinh hoạt chuyên đề KSNK vào các ngày 04,06,10,11/06/2019. Qua các buổi sinh hoạt nhân viên bệnh viện sẽ:

- Biết được tầm quan trọng, quy trình và thời điểm vệ sinh tay.

- Biết được thực trạng các nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp và các nguyên tắc, biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm nghề nghiệp, HIV.

- Biết được nguyên tắc và kỹ năng thực hành sử dụng phương tiện phòng hộ.

- Biết được quy trình và cách thực hiện xử lý dụng cụ ban đầu tại các khoa.

Nhân viên tham dự buổi tập huấn làm các bài pretest và postest

Ths.BS Quách Hoàng Ân  _ phụ trách lớp học

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác