Tập huấn Phân loại chất thải sinh hoạt & Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Tập huấn Phân loại chất thải sinh hoạt & Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Tập huấn Phân loại chất thải sinh hoạt & Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Tập huấn Phân loại chất thải sinh hoạt & Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Tập huấn Phân loại chất thải sinh hoạt & Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
Tập huấn Phân loại chất thải sinh hoạt & Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Tập huấn Phân loại chất thải sinh hoạt & Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Sáng ngày 27/08/2019 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã tổ chức buổi tập huấn cho thành viên mạng lưới kiểm soát nhiểm khuẩn.

Qua buổi tập huấn các thành viên sẽ được cập nhật kiến thức về phân loại chất thải sinh hoạt, giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế:

- Tìm hiểu 3 phân nhóm chất thải mới trong nhóm chất thải thông thường;

- Tìm hiểu về danh mục chất thải y tế thông thường tại bệnh viện;

- 9 nội dung nhằm giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế;

- Hiểu được nguyên tắc phân loại chất thải y tế và thực hiện đúng việc phân loại.

CN. Trần Thị Mỹ Hạnh (khoa KSNK) thuyết trình tập huấn cho thành viên mạng lưới

Thành viên mạng lưới KSNK tham dự tập huấn

Bài viết khác