Tập huấn thực hiện 5S

Tập huấn thực hiện 5S

Tập huấn thực hiện 5S

Tập huấn thực hiện 5S

Tập huấn thực hiện 5S
Tập huấn thực hiện 5S

Tập huấn thực hiện 5S trong an toàn chăm sóc người bệnh năm 2022

Ngày 01/12/2022 bệnh viện Hùng Vương tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng thực hiện và giám sát 5S cho nhân viên bệnh viện. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm đáp ứng tiêu chí liên quan trong bộ 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đồng thời nâng cao hiểu biết chuyên sâu về các tiêu chí 5S trong môi trường y tế. Qua lớp tập huấn các thành viên sẽ tìm hiểu về các chuyên đề và đi thực tế tại các khoa/phòng.

- Thực hiện 5S trong an toàn chăm sóc người bệnh_ BS.CKII.Trần Thị Thanh Thủy

- Xe tiêm và tủ thuốc tại khoa_HS.Phạm Thị Thu Hương

Lợi ích của 5S khi áp dụng tại bệnh viện:

- Giảm nguy cơ sai lỗi; Nâng cao năng suất/hiệu quả làm việc; Tinh thần thoải mái, đáp ứng và xử lý nhanh chóng, an toàn các yêu cầu của khách hàng.

- Giảm thời gian chờ đợi; Chi phí hợp lý; Gia tăng niềm tin với dịch vụ khám chữa bệnh và hài lòng với bệnh viện.

- Giảm lãng phí; Nâng cao ý thức làm việc hiệu quả, hình thành văn hóa cải tiến; Môi trường làm việc an toàn, nâng cao sự tin cậy và hình ảnh chuyên nghiệp với các bên liên quan.

T.T

BS.CKII.Trần Thị Thanh Thủy_Thực hiện 5S trong an toàn chăm sóc người bệnh

HS.Phạm Thị Thu Hương_Xe tiêm và tủ thuốc tại khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nhóm đi thực tế tại các khoa/phòng (Trước và sau 5S)

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác