Thông báo cung cấp báo giá xây dựng giá gói thầu "Cung cấp thiết bị vệ sinh thay thế ở tòa nhà Cát Tường" - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cung cấp báo giá xây dựng giá gói thầu "Cung cấp thiết bị vệ sinh thay thế ở tòa nhà Cát Tường" - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cung cấp báo giá xây dựng giá gói thầu "Cung cấp thiết bị vệ sinh thay thế ở tòa nhà Cát Tường" - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cung cấp báo giá xây dựng giá gói thầu "Cung cấp thiết bị vệ sinh thay thế ở tòa nhà Cát Tường" - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cung cấp báo giá xây dựng giá gói thầu "Cung cấp thiết bị vệ sinh thay thế ở tòa nhà Cát Tường" - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo cung cấp báo giá xây dựng giá gói thầu "Cung cấp thiết bị vệ sinh thay thế ở tòa nhà Cát Tường" - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo cung cấp báo giá xây dựng giá gói thầu "Cung cấp thiết bị vệ sinh thay thế ở tòa nhà Cát Tường"

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác