Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp

Căn cứ vào nhu cầu thuê dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Phòng Hành chính Quản trị kính mời các đơn vị tham gia báo giá để làm cơ sở tham khảo xây dựng giá gói thầu với nội dung chào giá như sau:

I. Nội dung báo giá

STT

Danh mục dịch vụ

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

 1.  

Cung cấp dịch vụ thực hiện lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp

Gói

 1.  

 

 

Tổng cộng

 

Số tiền bằng chữ

 

 

II. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Yêu cầu đầu ra của dịch vụ

Bệnh viện Hùng Vương nhận được giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (không kể ngày thứ 7, chủ nhật, lễ và tết). Trong đó công ty phải nộp bộ hồ sơ báo cáo xin cấp giấy phép môi trường cho Bộ TNMT trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và trong vòng 90 ngày còn lại bệnh viện phải nhận được Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

3. Phạm vi công việc

 • Khảo sát thực tế, thu thập, xử lý số liệu có liên quan đến công tác xin cấp giấy phép môi trường cho bệnh viện.
 • Lập hồ sơ báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho toàn bộ hệ thống của Bệnh viện Hùng Vương với quy mô 800 giường bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Thay mặt bệnh viện liên hệ làm việc với Bộ TNMT để thực hiện các thủ tục liên quan đến xin cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành:
  • Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường.
  • Thực hiện các yêu cầu liên quan (nếu có) nhằm đảm bảo bệnh viện có đủ điều kiện để cơ quan chức năng tiến hành công tác thẩm định, cấp giấy phép môi trường.
  • Tổ chức đón tiếp đoàn kiểm tra của Bộ TNMT tại bệnh viện.
  • Chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và Bệnh viện.
  • Nhận và bàn giao kết quả giấy phép môi trường cho bệnh viện.
 • Cung cấp cho bệnh viện đầy đủ các hồ sơ liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép môi trường sau khi hoàn thành công việc (gồm bảng cứng và file mềm).

Lưu ý: Ngoài các công việc nêu trên thì trong quá trình thực hiện lập hồ sơ báo cáo xin giấy phép môi trường có thể phát sinh thêm các công việc khác tuy nhiên các công việc này sẽ thực hiện miễn phí cho bệnh viện. Trừ các vấn đề liên quan đến pháp lý, trách nhiệm của bệnh viện; cải tạo xây dựng bổ sung công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của đoàn kiểm tra (nếu có).

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các công việc phát sinh trong quá thực hiện lập hồ sơ báo xin giấy phép môi trường.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày gởi thông báo đến hết ngày ……./……/2023.

Nơi nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản Trị - Bệnh viện Hùng Vương, Lầu 9 – dãy E, tòa nhà Bách Hợp, 128 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3855.1125.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ky

 

DS. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác