Thông báo mời chào giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác