Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá, báo động đỏ cấp cứu, báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại khoa Nhũ và khoa Hậu Sản B tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá, báo động đỏ cấp cứu, báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại khoa Nhũ và khoa Hậu Sản B tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá, báo động đỏ cấp cứu, báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại khoa Nhũ và khoa Hậu Sản B tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá, báo động đỏ cấp cứu, báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại khoa Nhũ và khoa Hậu Sản B tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá, báo động đỏ cấp cứu, báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại khoa Nhũ và khoa Hậu Sản B tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá, báo động đỏ cấp cứu, báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại khoa Nhũ và khoa Hậu Sản B tòa nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống báo gọi y tá, báo động đỏ cấp cứu, báo động an ninh trật tự (Code Grey) tại khoa Nhũ và khoa Hậu Sản B tòa nhà Cát Tường

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác