Thông báo mời chào giá gia công lắp đặt nắp hố ga tại khu vực hầm xử lý nước thải - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gia công lắp đặt nắp hố ga tại khu vực hầm xử lý nước thải - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gia công lắp đặt nắp hố ga tại khu vực hầm xử lý nước thải - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gia công lắp đặt nắp hố ga tại khu vực hầm xử lý nước thải - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gia công lắp đặt nắp hố ga tại khu vực hầm xử lý nước thải - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá gia công lắp đặt nắp hố ga tại khu vực hầm xử lý nước thải - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gia công lắp đặt nắp hố ga tại khu vực hầm xử lý nước thải

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác