Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm tầng trệt toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo điện phòng Siêu âm tầng trệt toà nhà Cát Tường

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác