Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo sàn rửa thuộc tầng trệt toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo sàn rửa thuộc tầng trệt toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo sàn rửa thuộc tầng trệt toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo sàn rửa thuộc tầng trệt toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo sàn rửa thuộc tầng trệt toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo sàn rửa thuộc tầng trệt toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo sàn rửa thuộc tầng trệt toà nhà Trạng Nguyên

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác