Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 01/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 01/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 01/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 01/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 01/2012 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 01/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 01/2012

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 01/2012

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

 

10,881,000

 

 

10,881,000

 

1

03-01

11

Đinh Quang Lợi, Cai Lậy, Tiền Giang

890,000

 

 

890,000

 

3

06-01

13

Thùng từ thiện tháng 12/2011

7,991,000

 

 

7,991,000

 

4

18-01

14

Minh Châu, p11, quận 5

2,000,000

 

 

2,000,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác