Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 02/2012

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 02/2012

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

 

34,426,000

 

 

34,426,000

 

1

02-02

17

Thùng từ thiện tháng 01/2012

5,426,000

 

 

5,426,000

 

2

15-02

18

Nhà hảo tâm hỗ trợ hội CTĐ

26,000,000

 

 

26,000,000

 

3

21-02

19

Nguyễn Thị Lang,71t, 44 Nguyễn Duy, p10,q8

1,000,000

 

 

1,000,000

 

4

21-02

20

Võ Thị Phương, 55t, 44 Nguyễn Duy, p10, q8

1,000,000

 

 

1,000,000

 

5

21-02

21

Võ Thị Hoàng , 53t, 44 Nguyễn Duy, p10, q8

1,000,000

 

 

1,000,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác