Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011
(26/04/2012 10:20)

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 11/2011

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

 

40,622,000

 

 

40,622,000

 

1

03-11

1

Nhập tiền ngân hàng của CTTNHHKT DVKDVP-NX Tân Tạo

30,000,000

 

 

30,000,000

 

2

08-11

2

Thùng từ thiện tháng 10 năm 2011

9,122,000

 

 

9,122,000

 

3

08-11

3

Trần Thị Kim Dung, Bà Rịa Vũng Tàu

1,500,000

 

 

1,500,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác