Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011
(26/04/2012 10:26)

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 12/2011

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

 

207,098,000

 

 

207,098,000

 

1

05-12

5

Thùng từ thiện tháng 11 năm 2011

7,438,000

 

 

7,438,000

 

2

10-12

6

Công Ty TNHH TMDV H.T.L hổ trợ viện phí cho b/n Thạch Thị Phương

10,000,000

 

 

10,000,000

 

3

28-12

9

Khoa phòng, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình A Lưới - Huế

135,660,000

 

 

135,660,000

 

4

28-12

10

Tiền nhân viên tham gia chương trình A Lưới - Thừa Thiên Huế

54,000,000

 

 

54,000,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác