Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010

THU TÀI TRỢ QUỸ HỘI TRONG THÁNG 02/2010

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

 

 

 

 

11,346,000

1

03-02

4

Đoàn Thị Thu Hồng. Phòng Kế hoạch Tổng hợp

500,000

2

03-02

5

Thùng Từ thiện tháng 01/2010

4,646,000

3

04-02

6

Bs Phạm Quốc Hùng. Khoa Hậu sản Hậu phẫu

500,000

4

10-02

7

KTv Trần Thị Kim Lan . Khoa Xét nghiệm

200,000

5

10-02

8

Bs Đặng Lê Dung Hạnh. Khám bệnh A

500,000

6

10-02

Công ty cổ phần Rượu Bia Sài Gòn (SaBeCo)

5,000,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác