Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011
(26/04/2012 09:46)

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 02/2011

 

 

 

 

 

Stt

Ngày

Số PT

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

 

 

 

 

69,122,000

1

29-01

27

Nhà hảo tâm ủng hộ hoạt động từ thiện

50,000,000

2

09-02

28

Thùng từ thiện tháng 01/2011

7,272,000

3

09-02

29

Thu hoàn phiếu chi số 61 ngày 17/01/2011

500,000

4

10-02

30

Hoạt động máy Monitor tháng 01/2011

6,000,000

5

14-02

31

Thu lại tiền 07 xuất tặng B/Nhân nghèo dịp tết

350,000

6

16-02

32

Trần Thị Kim Lan, khoa Xét Nghiệm

500,000

7

21-02

33

Châu Thái Minh, 1973, 568/5/9 Lạc Long Quân, P 5,Quận 11

4,000,000

8

28-02

34

Quách Mỹ Hảo, khoa Phụ 4

500,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác