Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 10/2010

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

 

 

 

 

30,732,000

1

04-10

143

Hoạt động máy Monitor tháng 09/2010

6,000,000

2

05-10

144

Thùng từ thiện 09/2010

6,312,000

3

06-10

145

Nguyễn Thị Thu Phong, Quận 2

2,000,000

4

13-10

146

Soeur Bích Nga, bệnh viện Hùng Vương

1,000,000

5

15-10

147

Huỳnh Thị Hiếu, phòng khám A

1,500,000

6

27-10

148

Phạm Thị Ngọc Yến (Khoa dược)+ Tô Thị Lý Mới ( Công Đoàn)

1,500,000

7

27-10

149

Trần Thiện Vĩnh Quân

12,420,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác