Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010
(25/04/2012 10:17)

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 11/2010

 

 

 

 

 

 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Tổng

 

 

 

 

33,180,000

33,180,000

1

04-11

2

Thùng từ thiện tháng 10/2010

8,580,000

8,580,000

2

10-11

5

Hỗ trợ b/nhân Diễm, Tú

5,000,000

5,000,000

3

10-11

6

Lý Ngọc Liên, Cống Quỳnh, quận 1

3,000,000

3,000,000

4

10-11

7

Tịnh xá Từ Đức, 120/31 Trần Bình Trọng P2,Q5

3,500,000

3,500,000

5

15-11

8

Tịnh xá Từ Đức, 120/31 Trần Bình Trọng P2,Q5

2,100,000

2,100,000

 

 

 

 

 

 

Số liệu này chưa tính phần thu riêng cho chương trình "Về miền Đất Quảng"

Ủng hộ chương trình CTXH "Về miền đất Quảng" đến 30/12/2010

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác