Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 12/2010

 

 

 

 

 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

 

 

 

 

15,068,000

1

01-12

10

Hoạt động máy Monitor tháng 11/2010

6,000,000

2

06-12

11

Thùng từ thiện tháng 11/2010

6,602,000

3

15-12

12

Tiền lãi ngân hàng 22/10/2010 đến 15/12/2010

2,466,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác