Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010

THU TÀI TRỢ QUỸ HỘI THÁNG 3/2010

Stt

Ngày

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Trị giá

Hàng và số lượng hàng

Tổng

 

 

 

19,529,000

29,013,000

 

48,542,000

1

05-03

Thu thùng Từ thiện tháng 2/2010

4,655,000

 

 

4,655,000

2

08-03

Ds Huỳnh Thị Ngọc Hạnh Khoa Dược

300,000

 

 

300,000

3

09-03

Bs Đỗ Thị Phương Ngoan

 

5,000,000

thuốc chữa bệnh

5,000,000

4

10-03

Tiền khen thưởng của UBNDTP

800,000

 

 

800,000

5

11-03

CN Đăng Lê Dung Nghi. Khoa Giải phẫu bệnh

300,000

 

 

300,000

6

15-03

Bạch-thị-Trang(trả lại tiền đóng viện phí)        

84,000

 

 

84,000

7

19-03

Bệnh-Viện Hùng-Vương

5,000,000

 

 

5,000,000

8

25-03

Tịnh xá Quan âm

890,000

 

2 đơn vị máu cho bn Thúy

890,000

9

25-03

Bs Hà Nguyễn Quỳnh Hương Khoa Khám bệnh

1,000,000

 

 

1,000,000

10

25-03

Bùi Thị Thiện Tâm. Eximbank

1,000,000

 

 

1,000,000

11

25-03

Ông Lê Phương. Cty Thành Đạt

500,000

 

 

500,000

12

25-03

Lê Quí Đông

5,000,000

 

 

5,000,000

13

25-03

Đỗ Thị Thơ, phòng Tài chính Kế toán

 

2,171,000

thuốc chữa bệnh

2,171,000

14

25-03

Cty TNHH Dược phẩm Mebiphar

 

10,500,000

thuốc chữa bệnh

10,500,000

15

26-03

Cty TNHH Dược phẩm Minh Tấn

 

6,342,000

thuốc chữa bệnh

6,342,000

16

26-03

Ông Trương Quốc Bình

 

5,000,000

xe đi khám bệnh tại Bến Tre

5,000,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác