Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011
(26/04/2012 10:04)

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 03/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

58,016,000

 

9,800,000

67,816,000

1

02-03

35

Tiền Khen thưởng năm 2010

3,200,000

 

 

3,200,000

2

03-03

36

Nguyễn Thị Nữ, Khoa Dược ( NViên cũ )

500,000

 

 

500,000

3

03-03

37

Nguyễn Trang Đài

10,000,000

 

 

10,000,000

4

04-03

38

Thùng từ thiện tháng 02/2011

6,496,000

 

 

6,496,000

5

04-03

39

Hoạt động máy Monitor tháng 02/2011

4,200,000

 

 

4,200,000

6

 

 

Hà Thị Ngọc Lan

 

500 kg gạo

7000000

7,000,000

7

 

 

Đỗ Thị Thiên Nga

 

200 kg gạo

2800000

2,800,000

8

09-03

40

Thu Phong, Thanh Thảo , Huỳnh Liên

2,500,000

 

 

2,500,000

9

11-03

41

Vũ Thị Kim Phụng, Nauy

1,000,000

 

 

1,000,000

10

11-03

42

Vitemodeller.Com

3,205,000

 

 

3,205,000

11

11-03

43

Lưu Hồng Vân

500,000

 

 

500,000

12

16-03

44

Hoạt động máy Monitor từ 01/03/2011 đến 13/03/2011

2,600,000

 

 

2,600,000

13

18-03

45

Phiếu, Ngô Xem, Lan(X.Nghiệm), Như Hà

1,350,000

 

 

1,350,000

14

18-03

46

Nguyễn Huy Vũ ,183F/1 Tôn Thất Thuyết, p4, quận 4

10,000,000

 

 

10,000,000

15

22-03

47

Nguyễn Thị Tỵ, 4/5B Chánh Hưng, P4, quận 8

10,000,000

 

 

10,000,000

16

22-03

48

Anh Tỷ, Tịnh xá Từ Đức, Quận 5

1,575,000

 

 

1,575,000

17

30-03

49

Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, khoa Dược

300,000

 

 

300,000

18

30-03

50

Bổ sung  tiền lãi ngân hàng (chứng từ số 02 Vietcombank)

590,000

 

 

590,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác